Vistiplau a la demolició dels sis xibius del Trenc

El projecte presentat per l'Ajuntament de Campos en preveu l'enderrocament element per element i amb maquinària reduïda per tal de no provocar renou ni vibracions

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha donat el vistiplau al projecte de demolició de sis xibius d’obra a la platja natural del Trenc-Salobrar de Campos dins l’àmbit de Xarxa Natura 2000, que han de ser esbucats pel Consistori per ajustar-se a la normativa estatal.

Els tècnics de la Conselleria han comprovat que el projecte presentat per l'Ajuntament de Campos, que preveu l’enderrocament dels sis xibius element per element i amb maquinària reduïda, no provoca renous i vibracions, i que la generació de 747,85 tones de diferents tipus de residus que seran transportats i gestionats fora de l’espai de rellevància ambiental no afectarà, en principi, els hàbitats ni les espècies d’interès comunitari. La Direcció General d'Espais Naturals tampoc no ha detectat que es puguin produir efectes apreciables sobre els objectius de conservació de Xarxa Natura 2000, fet pel qual s’ha certificat el projecte amb un seguit de condicions.

Així, una vegada esbucats els sis quioscs de platja, els espais lliures i esplanades que hi quedaran s’hauran de restaurar al seu estat anterior a la construcció i el material destinat a restaurar les superfícies de terreny natural només podrà ser arena sense vegetació. D’altra banda, la Direcció General d'Espais Naturals recomana dur a terme les obres fora de l’època de reproducció de la major part d’aus silvestres (de març a juny) i, en cas contrari, s’hauran d’aplicar les mesures preventives específiques per a la fauna ja previstes en el projecte de l’Ajuntament de Campos, que estima devers tres setmanes per dur a terme les tasques de demolició. A més, l’inici de les obres s’haurà de comunicar als agents de medi ambient amb una antelació mínima d’un dia. Tot això sense perjudici del compliment que estableix la legislació urbanística, d’ordenació del territori i altres normatives específiques que siguin d’aplicació.

EDICIÓ PAPER 17/08/2019

Consultar aquesta edició en PDF