Més edificabilitat a totes les zones, encara que no siguin "madures"

A més, aquests usos de nous allotjaments i equipaments es consideraran transitoris fins que es defineixin les condicions en els plans territorials

El Decret Llei 1/2013 obre la porta a importants actuacions urbanístiques, i no només a la Platja de Palma. Experts juristes consultats asseguren que l'àmbit de la norma en el capítol tercer queda clarament enfocat a totes les Illes Balears. Aquest capítol modifica alguns articles de la Llei de turisme elaborada per Carlos Delgado i aprovada el juliol de 2012. Tot i que durant les presentacions públiques del decret llei s'havia parlat per part del Govern de la necessitat que es declari una zona turística com a madura perquè li sigui d'aplicació aquesta norma, el fet és que el capítol tercer deixa ben clar que es podran autoritzar "nous establiments amb usos d'equipament i oferta complementària d'allotjament" sense que l'indret s'hagi declarat "madur".

A més, aquests usos de nous allotjaments i equipaments es consideraran transitoris fins que es defineixin les condicions en els plans territorials. Si aquests plans no ho prohibeixen expressament, es podran fer aquestes autoritzacions. Aquest article, el 14 del nou decret llei, modifica la llei que el mateix Delgado va aprovar fa menys d'un any. I no tan sols permet autoritzar aquests usos, sinó que a més fixa uns paràmetres menys restrictius que els existents. En concret, l'edificabilitat màxima de les construccions destinades a equipaments serà de l'1,1%, sobre el total de la parcel·la, amb una edificabilitat de 70 metres quadrats per plaça turística.

Aquesta regulació que fixa el decret llei és menys restrictiva que la que aprovà la llei Delgado i és aplicable a tots els llocs turístics, no només als declarats "madurs".

EDICIÓ PAPER 22/07/2018

Consultar aquesta edició en PDF