Societat 05/03/2020

Educació tanca un acord per regular els romanents i millorar la gestió econòmica

La Conselleria lleva el límit del 110% de romanent als centres, ara el podran superar si ho justifiquen com a inversió de millora al centre o redueixen les aportacions de les famílies

Ara Balears
2 min
El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, el secretari general de la Conselleria, Bartomeu Barceló reunit amb representants de les famílies, sindicats i representants d'associacions de directors de centres

PalmaEls centres educatius podran disposar d’un romanent superior al 110% de l’assignació pressupostària anual en finalitzar un exercici pressupostari determinant, si poden justificar que tenen previst destinar-lo a inversions, a millores del centre o a reduir les aportacions de les famílies. Així s'ha acordat aquest dijous a la reunió que han mantingut representants de la Conselleria i de les associacions de directors, de famílies i dels sindicats.

El nou document també preveu la necessitat d’establir un mecanisme de previsió plurianual de les assignacions als centres per a les despeses de funcionament que els permeti una gestió a curt i mitjan termini de la destinació d’aquestes despeses. I es concreten els terminis en el seguiment de l’estat dels romanents dels centres. Així, es prendrà com a referència el 31 de desembre de cada any per als centres de Secundària, el 31 de maig per als centres d’Infantil i Primària i el 30 de juny per als centres integrats de Formació Professional.

Finalment, s’ha acordat que en el primer quadrimestre de l’any 2020 s’ha de revisar, conjuntament amb els equips directius, la situació dels centres que tinguin un romanent més elevat per tal de consensuar les mesures que s’hauran d’adoptar per poder reduir-lo. Aquestes mesures han de tenir l’acord del Consell Escolar del centre.

A partir d’ara, Educació iniciarà totes les accions necessàries per tal d’implementar aquestes mesures. També s’ha acordat que aquest grup de treball es tornarà a reunir d’aquí a un any per fer un seguiment d’aquest acord.

D'altra banda, la Conselleria ha informat que està previst iniciar la tramitació d’un acord marc per tal d’agilitar la gestió d’adquisició de chromebooks i tauletes i així facilitar que els centres puguin disposar-ne.

A mitjan gener d'enguany, la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca va anunciar la retallada de les dotacions econòmiques de 215 centres educatius balears. Posteriorment, el conseller, Martí March, va rectificar, després de les protestes dels diferents agents de la comunitat educativa. Recentment la Conselleria d'Educació ha tornat 500.000 euros a un centenar de centres després de revisar cas per cas.

stats