Patrimoni
Societat 03/01/2023

El projecte d'excavació de la basílica paleocristiana de Son Peretó serà una realitat

Es tracta de l’únic jaciment de l’antiguitat tardana museïtzat i visitable a Mallorca

3 min
Basílica paleocristina de Son Peretó

PalmaEl jaciment arqueològic de l’antiguitat tardana de Son Peretó es troba al nord-est de Manacor, a cinc quilòmetres i mig anant cap a Sant Llorenç. Les primeres excavacions es varen començar devers el 1912, gràcies a l’empenta de mossèn Aguiló. Amb l’esforç d’aquest home es reuní una col·lecció que va ser adquirida per l’Ajuntament de Manacor l’any 1926, i que constitueix actualment una de les col·leccions més importants del Museu d’Història de Manacor. El 1931, el jaciment i les seves restes varen ser declarats Monument Historicoarqueològic per garantir-ne la conservació i la preservació. Per la seva banda, l'any 1967 l’arqueòleg català Pere de Palol va tornar a començar les excavacions, i se centrà en l’estudi dels mosaics de la basílica i en les piscines. El 1981 un equip format pel Museu de Mallorca, la Universitat de Palma i la Universitat de Barcelona acabaren d’aclarir algunes de les incògnites del jaciment com, per exemple, la cronologia.

Projecte de conservació

Ara, el jaciment de Son Peretó disposarà d'una subvenció de l’1,5% cultural per dur a terme el projecte de conservació i posada en valor de la basílica paleocristiana, unes obres que tenen un valor estimat de 197.382,64 euros, de les que 122.550,97 euros aniran a càrrec del Ministeri de Foment i 74.831,67 euros a càrrec de l’Ajuntament de Manacor. El projecte tècnic ha estat redactat per la tècnica municipal de Patrimoni M. Magdalena Salas Burguera i l’arquitecte Pedro Puche.

Cal destacar que el jaciment de Son Peretó és l’únic jaciment de l’antiguitat tardana museïtzat i visitable a Mallorca. Per aquesta singularitat, l’any 2019 l’Ajuntament de Manacor va sol·licitar l’ajut de l’1,5% cultural del Ministeri de Foment del govern estatal. El 30 de desembre de 2019 es varen convocar, en règim de concurrència competitiva, les ajudes per finançar treballs de conservació o enriquiment de béns immobles del Patrimoni Històric Espanyol, dins del programa '1,5% Cultural' del Ministeri de Foment. Uns dels requisits que havien de complir els projectes presentats és que els béns sobre els quals es realitzin les actuacions siguin declarats Béns d'Interès Cultural, o s'hagi incoat el corresponent expedient per declarar-los, o gaudeixin d'un nivell de protecció equivalent segons la normativa aplicable, o estiguin inclosos dins d'un conjunt històric i estar especialment catalogats pel planejament municipal.

L'aportació financera amb càrrec al Ministeri de Foment correspondrà, com a màxim, al 50% del pressupost total de l'actuació, en el cas que el sol·licitant sigui una comunitat autònoma o ens dependent d'aquesta, i al 75% del pressupost total, en el cas que es tracti d’una entitat local o de qualsevol altra entitat pública o privada.

Intervenció

La intervenció a fer dins la basílica preveu dues actuacions diferenciades, per una part un treball previ de reexcavació de tota la basílica i, per altra, la consolidació i conservació d’aquesta. Pel que fa a la excavació, es retiraran tots els nivells superficials aportats dins la basílica durant el segle XX i s’excavaran i documentaran la majoria dels elements que encara resten sense excavar dins la basílica, entre altres actuacions. Quant a la conservació, s’identificaran i reposaran els elements arquitectònics desplaçats del seu lloc original, es consolidaran les crestes dels murs, es condicionarà el nivell de circulació del recinte i en el cas d’aparició de restes de mosaics, se'n valorarà amb la direcció del projecte la restauració in situ o al laboratori. Aquest projecte es durà a terme durant el 2023.

 

stats