Societat 30/01/2023

Només un 5% de les dones que volen fer una carrera STEM trien la branca tecnològica

Un estudi de la Fundació Bit conclou que els nins i les nines que es consideren bons estudiants són als que més es decanten per les matèries cientificotecnològiques

ARA Balears
3 min
Incentivar les vocacions científiques Robots, un simulador de vol i realitat virtual per viatjar a l’interior de l’ull, algunes de les activitats de la UPC a l’Espai Ciència

PalmaLes assignatures relacionades amb les STEM són les més interessants per als infants, i com més petits són més els agraden aquest tipus de matèries, però a mesura que van creixent hi van perdent interès. Ara bé, les diferències no només es troben en l'edat, sinó també entre sexes. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi Influències en els interessos per les matèries STEM, amb perspectiva de gènere, a les Illes Balears, elaborat per la Fundació Bit en col·laboració amb el Grup de Recerca d'Educació i Ciutadania de la Universitat de les Illes Balears.

Les conclusions d'aquesta investigació també indiquen que els nins i les nines que es consideren bons estudiants són els que més es decanten per les matèries cientificotecnològiques. No obstant això, pel que fa a l'interès professional per les STEM, els nins manifesten més interès que les nines a continuar estudiant STEM en el futur i per les professions d'aquestes branques, especialment les tecnològiques. De fet, les xifres d'aquest estudi mostren que, del 47% de dones a les quals els agradaria estudiar alguna carrera STEM, el 76% es decanta per la branca científica, mentre que només el 5,6% manifesta interès per la branca tecnològica.

En general, les dades de l'estudi indiquen que als nins els agraden més les STEM que a les nines. Per cursos, així com van creixent, menys els agraden les STEM, més difícils les troben i menys utilitat percebuda hi veuen. Així mateix, encara que hi ha més nins que nines que fan tallers de programació o robòtica, està igualat per sexe l'alumnat que manifesta que, encara que no fa tallers o activitats de robòtica, té interès a fer-ne.

Els infants que fan o han fet activitats de robòtica o programació i que tenen una mare o referent femení amb una professió STEM són els que més manifesten que poden aprendre a programar (4,10 de puntuació mitjana, corresponent a una de les puntuacions més altes de l'estudi). L'autoconcepte dels infants amb mares amb professió STEM és major que els dels pares amb professió STEM, excepte per la variable "Si el meu codi, programa o instrucció no funciona, puc trobar l'error i solucionar-lo", que puntua lleugerament major qui té pares amb professió STEM (3,28).

Per professions

A la pregunta amb resposta oberta "Què t'agradaria ser de gran?", l'alumnat podia respondre una professió, algun tipus de feina, el sector o l'àmbit en què li agradaria treballar o si no ho sabia. S'han analitzat les respostes. Un 50,2% no vol tenir una professió relacionada amb STEM; un 31,2%, sí, i un 18,5%, no ho sap. Per sexe, les diferències més grans són entre els indecisos. Hi ha més nins indecisos (50%) que nines (43,5%). S'han classificat les respostes de l'alumnat i s'associen a cada una de les branques STEM. Dels que farien STEM, un 52% està relacionat amb ciències; un 24,5%, amb enginyeria; un 20,6%, amb tecnologia i un 2,3%, amb matemàtiques.

S'analitza quines professions manifesten les nines que els agradaria fer relacionades amb la branca de ciències, atès que és la que té major pes, a diferència de les altres branques STEM. Gran part de les nines volen estudiar medicina, psicologia i veterinària, disciplines que s'han vist representades per un 30,3%, un 19,7% i un 22,5%, respectivament. És a dir, entre aquestes carreres, que representen 177 de 244 nines, un 72,5% del 17,1% del total de les nines que vol feren STEM, es concentren quasi dues terceres parts de les nines que han manifestat que volen fer STEM. Només a tres carreres tradicionals i convencionals es concentren la majoria de les nines que volen estudiar STEM.

stats