Societat 15/05/2020

Les mesures clau del decret per reactivar les Balears

Permetrà ampliar sense llicència un 15% la superfície dels hotels i, segons on es facin, els parcs solars es podran fer sense avaluació ambiental

Kike Oñate
4 min
Les mesures clau del decret          per reactivar les Balears

PalmaEl Decret llei per a l’impuls de l’activitat econòmica -aprovat dimecres 13 pel Govern i publicat divendres al BOIB- introdueix canvis importants que beneficien directament els interessos dels hotelers i preveu rebaixes ambientals. També, però, conté mesures socials per millorar l’accés a l’habitatge i reduir les llistes d’espera dels centres de dia i geriàtrics.

Ampliació d’hotels fins al 15%

No necessitaran llicència urbanística, però no podran fer noves places

Els hotels de les Balears podran augmentar la superfície fins a un 15% sense llicència urbanística per adaptar-se als canvis derivats del covid-19 i modernitzar l’oferta. De fet, els promotors podran iniciar projectes de reforma aportant només una declaració responsable en què es comprometin a complir amb la normativa. Aquestes facilitats s’aplicaran a totes les sol·licituds que es facin fins al 31 de desembre del 2021. La normativa no s’aplicarà a les construccions i edificacions de nova planta, que hauran de disposar de llicència. A més, el Govern demanarà que les reformes incloguin millores quant a eficiència energètica i estalvi d’aigua, i que no impliquin un augment del nombre de places o d’altures dels hotels. La declaració responsable haurà d’anar acompanyada de la documentació requerida i el Govern podrà inspeccionar les obres. L’Executiu tindrà un termini de tres mesos per confirmar que l’hotel on es faci la reforma ho té tot en regla. Enguany les obres estaran exemptes de les limitacions temporals estivals vigents en qualsevol normativa; o sigui, els horaris d’estiu per evitar que el renou molesti els veïns (i turistes) no s’hauran de complir. Només el Consell de Formentera podrà limitar les obres estivals. A més, els menors de 15 anys no comptaran per al màxim de places turístiques dels hotels i els habitatges turístics. Fins ara, només els menors de 12 anys quedaven fora d’aquest recompte, i l’ampliació de la franja d’edat es pot considerar com una ampliació de places de facto, afirmen els exconsellers de Turisme Celestí Alomar i Biel Barceló.

Reconversió d’hotels

Els allotjaments turístics es podran transformar en HPO i laboratoris

Els allotjaments turístics es podran transformar en HPO i laboratorisEls hotels es podran reconvertir en habitatges de protecció oficial (HPO) i en equips sociosanitaris públics o privats com ara geriàtrics, centres de dia i de discapacitats. El document també preveu la reconversió d’allotjaments turístics en espais d’investigació científica i d’innovació tecnològica. Es podran acollir a la reconversió els establiments turístics que estiguin en una zona turística declarada madura, com ara l’Arenal de Palma i Llucmajor i Calvià, els que s’hagin donat de baixa definitiva abans del 13 de maig d’enguany i els que estiguin ubicats en qualsevol indret exceptuant el sòl rústic. El decret diu que també es podran reconvertir les edificacions turístiques considerades obsoletes, però el nou ús no ha d’estar prohibit pel planejament municipal.

Estímuls per millorar l’oferta

No caldrà complir restriccions urbanístiques per fer reformes

L’article 7 del decret fa referència als incentius per a la millora dels establiments turístics. La norma també deixa clar que totes les sol·licituds de reforma que es presentin abans d’acabar el 2021 estaran excloses “del compliment dels paràmetres de planejament territorial, urbanístics i turístics que n’impedissin l’execució”. Els inspectors de turisme no caldrà que s’identifiquin si això pot interferir en la seva feina per lluitar contra l’intrusisme en el sector. A més, els guies turístics ja no s’hauran de col·legiar per poder treballar.

Rebaixes ambientals

Segons on es facin, els parcs solars es podran fer sense avaluació ambiental

El Decret llei preveu un procediment urbanístic extraordinari per crear espais destinats a la construcció, emmagatzematge i manteniment d’embarcacions fins i tot en sòl rústic. La portaveu del GOB, Margalida Ramis, va dir que el procediment es podria aplicar en el cas del port d’Andratx, on hi ha un dipòsit de barques en sòl rústic des de fa molts d’anys -malgrat les denúncies fetes per l’entitat- que la nova normativa ara permetria legalitzar. El GOB va advertir que el decret podria permetre fer parcs fotovoltaics sense tramitació ambiental perquè en el document es diu que, segons el terreny on s’hagi projectat la instal·lació, es considera una “exempció de l’avaluació ambiental” per agilitar el procés i fomentar les inversions en el sector de les renovables.

Polítiques socials i d’habitatge

Es facilita que els promotors puguin fer pisos més petits i s’ajuda els llogaters

El decret introdueix canvis per eliminar restriccions en l’accés a les llistes d’espera dels centres de dia i de les residències de gent gran en situació de dependència. El Govern ajudarà els familiars i els cuidadors no professionals que han atès persones dependents a casa durant l’estat d’alarma perquè els centres de dia estaven tancats. Es donarà una ajuda d’entre 143 i 290 euros mensuals segons el grau de dependència durant quatre mesos prorrogables. D’altra banda, a partir de la pròxima convocatòria d’ajudes per al lloguer prevista per a finals de maig, s’eximeix els inquilins d’acreditar el dipòsit de fiança per poder accedir a les subvencions. També es facilitarà que els promotors puguin fer pisos més petits i s’hauran de fer menys places d’aparcament al carrer per fomentar els espais per a vianants.

Bonificacions fiscals

El Govern reduirà les taxes portuàries i de sales de joc d’enguany

L’article 35 diu que enguany s’aplicarà una bonificació del 75% de la taxa fiscal a les sales de jocs d’atzar, envit i sort, però també els recreatius amb premi. També s’inclouen beneficis fiscals del 50% aplicables a taxes portuàries. D’altra banda, el decret preveu dedicar els fons de projectes finançats amb l’ecotaxa que encara no s’hagin executat i els doblers recaptats enguany a despeses i inversions per pal·liar la crisi.

stats