Societat 19/10/2020

El nombre de matèries suspeses no impedirà passar de curs ni titular-se de l'ESO

La repetició serà una mesura excepcional que decidirà l'equip docent de manera consensuada en funció del progrés de l'estudiant

Ara Balears
2 min
Alumnes de l'Institut Ramon Llull

PalmaEl nombre de matèries suspeses que acumulin els alumnes que cursin l'ESO no serà decisiu perquè passin de curs o rebin la titulació. Així ho estipula la resolució que la Conselleria d'Educació va publicar al BOIB dissabte 17 d'octubre, en què es detallen les instruccions per avaluar l'aprenentatge de l'alumnat de Secundària.

Així, seguint el criteri també establert pel govern espanyol, el nombre de matèries suspeses "deixa de ser el criteri fonamental" per passar de curs, que passa a ser una decisió "col·legiada" de l'equip docent, segons explica la Conselleria en un comunicat. En aquest sentit, el fet de repetir curs s'ha de considerar una mesura excepcional i que sigui "realment profitosa per a l'alumne". També prendrà aquesta determinació l'equip docent en funció de l'evolució acadèmica de l'alumne.

De la mateixa manera, les assignatures que hagi suspès un estudiant "no seran una limitació" perquè es tituli, en cas que "hagi assolit els objectius de l'etapa i hagi desenvolupat les competències corresponents". Educació posa l'èmfasi que aquesta mesura no significa en cap cas un aprovat general, perquè els docents hauran d'establir uns criteris per canviar de curs que es basin en el progrés de l'alumnat, els objectius de l'etapa i el desenvolupament de les competències clau.

El text també subratlla que s'ha de considerar un objectiu prioritari que els alumnes recuperin les matèries pendents del curs passat, marcat per la pandèmia. A més, exposa que s'han de tenir més en compte els objectius més competencials que els conceptuals, a través de projectes interdisciplinaris, treballs d'indagació i recerca amb ús de les TIC, el treball en equip i les dinàmiques de treball cooperatiu, especialment en els cursos en què es faci l'ensenyament semipresencial.

A més, s'especifica que els criteris d'avaluació i qualificació han de ser prou flexibles per adaptar-se a cada cas particular. També que s'hauran de fer servir instruments que permetin valorar aquestes competències en qualsevol dels tres escenaris del curs (presencial, semipresencial o a distància). Cal dir que aquests criteris d'avaluació van en la línia dels que es varen establir per al final del curs 2019-2020, i tenen com a base el decret llei aprovat a final de setembre pel Ministeri, així com les instruccions per al curs publicades per la Conselleria a final de juliol.

stats