MEDI AMBIENT
Societat 05/12/2015

Inca pot estalviar 1 milió d’euros si millora en recollida selectiva

L’Ajuntament presenta el diagnòstic del Pla de residus municipal

M. Bonnín
3 min
Inca pot estalviar 1 milió d’euros si millora en recollida selectiva

IncaInca podria estalviar fins a un miló d’euros en el tracatament de residus si separàs per fraccions un 43% del fems que genera. Aquesta és una de les conclusions a les quals ha arribat el diagnòstic del Pla de residus de la capital del Raiguer. L’estudi, presentat dijous vespre als ciutadans, fa una anàlisi de les dades actuals i històriques en recollida selectiva i presenta els resultats de l’enquesta ciutadana que s’ha elaborat per avaluar quina és l’opinió pública respecte d’aquest tema i quina podria ser la predisposició dels inquers a l’hora millorar els hàbits domèstics.

380 enquestes

380 ciutadans han participat en les enquestes de carrer i a través de la web que s’han dut a terme el darrer mes. D’aquests, un 85% es mostra predisposat a separar els residus de ca seva. Un 96% dels enquestats també creu necessari que s’augmenti la sensibilització i l’educació. Els inquers, per altra banda, valoren negativament l’estat de neteja actual tant dels contenidors de rebuig com dels de recollida selecitva. Les preguntes han estat respostes per més dones (67%) que homes i el 48% dels enquestats tenia entre 35 i 50 anys.

Així mateix, les dades analitzades reflecteixen la producció total de residus en el municipi. L’any 2014 es va posar fi a la davallada gradual que s’havia produït des de 2012, amb 13.787 tones, una mitjana de més de 1.100 tones mensuals. El total de l’any 2013 havien estat 13.260 tones.

El diagnòstic també destaca que la xifra actual de contenidors de recollida selectiva i de matèria orgànica (310 en total) és insuficient. En canvi, n’hi ha 557 de rebuig, sumant els que estan en rústic i els que estan en urbà. Un altre dels punts febles que es destaquen és l’incompliment de les ordenances municipals per part de la ciutadania i els pocs recursos que destina l’Ajuntament a informació, comunicació i sensibilització ambiental.

Estat actual

Amb menys d’un 10% de separació de residus, Inca és el quart municipi que menys recicla de Mallorca. A més a més, ha de fer front al mal ús dels contenidors per part dels ciutadans (fora d’horari, etc.) i a la proliferació d’abocadors incontrolats d’enderrocs a foravila. També cal tenir en compte que pateix el que s’anomena ‘turisme de residus’, és a dir, que habitants de pobles veïns on s’aplica el sistema de recollida porta per porta (i, per tant, no hi ha contenidors) duen el fems a contendidors situats als accessos d’Inca. L’Ajuntament ja ha pres qualque mesura respecte d’aquesta problemàtica, com la retirada d’un contenidor de la carretera de Sencelles.

Així mateix, la capital del Raiguer té punts forts per millorar la recollida selectiva, segons indica el diag-nòstic. A banda de les expectatives econòmiques d’estalvi que suposaria, es detecta una bona predisposició de la ciutadania per millorar els seus hàbits. A més, el contracte amb la concessionària de recollida de residus actual acaba l’any que ve. Així doncs, es podrà redactar un plec de condicions per al nou concurs que inclogui paràmetres per millorar la separació dels residus per fraccions.

El procés participatiu continua amb reunions de treball

Reunions de treball amb els diferents sectors de població d’Inca i en diferents barriades són la propera passa a fer en l’elaboració d’aquest pla de residus. Aquestes començaran dimecres que ve a Sant Francesc. Està previst que els resultats es presentin al març. A partir d’aquí, l’Ajuntament podrà començar a fer feina en la redacció del plec de condicions per al proper concurs públic de gestió de residus a la ciutat. L’elaboració d’un pla director sectorial de residus és obligatòria des de l’any 2006 per als municipis de més de 5.000 habitants.

stats