Societat 22/02/2022

Gairebé 900 agents socials presenten al·legacions al PGOU de Palma

El visor urbanístic de l'Ajuntament de Palma ha rebut 50.000 entrades des de la seva posada en marxa

1 min
Imatge del visor urbanístic engegat per l'Ajuntament de Palma.

PalmaEl nou Pla General d'Ocupació Urbana (PGOU) de Palma ha rebut 892 entrades d'al·legació , segons ha informat la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, una setmana després que hagi acabat el període per presentar aquesta documentació. Ara bé, aquesta xifra no representa el nombre d'al·legacions exactament, sinó el nombre d'entrades, que correspon a cada agent social –persona, col·legi professional o organització– que ha tramitat un document.

Així, podria ser que fossin menys de la xifra inicial, perquè algunes al·legacions estiguessin repetides, o que fossin més, perquè cada entrada inclogués més d'una al·legació, segons ha puntualitzat Truyol. Ara, l'edil preveu tenir acabat el PGOU –amb les al·legacions admeses incloses– a final del 2022 i que el primer semestre del 2023 estigui aprovat. "Durant enguany haurem d'analitzar totes les al·legacions i haurem de veure què hi incorporam i què no", ha detallat.

Per altra banda, Truyol ha informat que el visor urbanístic que l'Ajuntament de Palma va posar a l'abast de la ciutadania i dels professionals el mes de desembre per consultar el Nou Pla General ja ha rebut més de 50.000 consultes. Aquesta eina permet identificar i consultar en el mapa de Palma totes les qualificacions del Nou Pla i els articles de la normativa associats a les qualificacions; veure els equipaments públics; fer cerques per adreça, referència cadastral i una qualificació concreta, i imprimir mapes, fitxes urbanístiques i normativa.

Així mateix, Cort ha aprofitat per recordar quins són els eixos del nou PGOU de Palma:

El PGOU, en 6 claus
  • 1. Protecció i ús racional del territori Prioritzar la conservació i reconversió dels sòls ja transformats, en compte de consumir més territori. Hi ha una contenció dels nous creixements ajustats al sòl urbanitzable estrictament necessari en funció de les previsions demogràfiques. La previsió de creixement és un 46% menys (225,56ha) respecte del planejament de l'Avanç i es desclassifiquen fins a 212 ha de sòl.
  • 2. Palma, oberta al mar i la natura Es proposa identificar els corredors verds i augmentar la superfície de parcs en més de 2 milions de m2 nous. També la recuperació i protecció del front litoral davant dels efectes de l'emergència climàtica amb projectes transformadors com la renaturalització de la Platja de Palma. I sense oblidar l'aposta per la sostenibilitat del territori i per potenciar el sector agrícola amb la creació del Parc Agrari, que també fomenta la sobirania alimentaria.
  • 3. Humanització de la ciutat i mobilitat sostenible Palma ha de ser la ciutat dels 15 minuts. Ja s'estan fent passes importants a ciutat en aquesta direcció i el nou Pla General dibuixa les línies del futur: eixos cívics transversals i radials i el model de les superilles per a fomentar la ciutat de proximitat. Es dissenyen projectes estratègics com la reconversió de la via de cintura i els nusos de canvi a diferents llocs de ciutat. Així es podran cosir els barris i crear noves zones verdes.
  • 4. Palma, ciutat de barris i pobles: una ciutat per a la gent Es proposen mesures que fomentin una ciutat policèntrica: amb mescla d'usos i habitatge assequible que garanteixi equilibris socials. Palma ha de ser la ciutat de les cures, inclusiva i segura. De fet, en aplicació de totes les mesures de foment d'habitatge protegit i assequible que es proposen, el 2040 s'haurà multiplicat per 8 l'habitatge social fins a arribar-ne al 5,6% (11.288 habitatges socials). També hi ha un paquet important de mesures per protegir el patrimoni urbanístic i arquitectònic. S'amplia el catàleg i s'incorporen edificis a protegir (n'hi haurà més de 600).
  • 5. Palma, una ciutat resilient i autosuficient front a la crisi climàtica Enfront de la Crisi Climàtica, el Nou Pla General inclou mesures de reducció de les emissions de CO2 (de mitigació), com les orientades a l'autosuficiència energètica, especialment mitjançant cobertes fotovoltaiques. També s'inclouen mesures d'adaptació al canvi climàtic per fer de Palma un territori més resilient: treballar cap a l'autosuficiència hídrica en tots els nous creixements i fer front a l'illa de calor tot incrementant el verd als espais oberts així com les cobertes verdes.
  • 6. Diversificació econòmica: una ciutat d'encontre i intercanvi Un dels objectius del Nou Pla General és establir les bases per a una transició ecosocial del model econòmic de Palma, mitjançant la seva diversificació: economia blava, la bioeconomia o l'economia cultural i creativa. Es delimiten àrees noves de centralitat, com el Districte Innovador de Llevant, el Pol Marí, Son Busquets, l'Antiga Presó al nord de Palma, Son Pardo i Son Güells, entre d'altres. La diversificació econòmica passa també per la reconversió del sector industrial amb mesures de millora dels polígons industrials. El petit i mitjà comerç mereix una especial atenció i per això s'han incorporat mesures pel seu foment, per exemple limitant que les plantes baixes es converteixin en habitatges.
stats