Set de cada deu persones grans de les Illes consideren que la seva situació és regular o dolenta

Només el 32% dels enquestats en un estudi de Gadeso qualifica de bona la seva vida

Un estudi elaborat per  Gadeso  sobre la gent gran de les Illes Balears destaca que només un 31% dels enquestats qualifica de bona la seva situació actual, mentre que prop d'un 69% la considera dolenta (42%) o regular (27%).

Les condicions que viuen les persones grans depenen, en gran mesura, del segment econòmic en què se situen: baix, mitjà o alt. Per exemple, els inclosos en el segment més baix consideren que la seva situació és dolenta en un 83% dels casos, mentre que els de classe mitjana ho pensen en un 40% dels casos i els de major poder adquisitiu, només en un 2%.

Consideren que estan en una situació bona un 82% de la classe alta, un 10% de la mitjana i un 3% de la baixa. En situació regular es classifiquen un 16% de l'alta, el 50% de la mitjana i un 14% de la baixa.

Pel que fa al percentatge de persones que es declaren preocupades per la seva vellesa, l'estudi indica que les persones de 65 anys o més que s'engloben en el segment alt (32%) se senten menys preocupades pel fet de fer-se grans que les que es troben dins el segment mitjà (62%) i, sobretot, el segment baix (fins a un 71% de les persones d'aquest segment afirmen que estan molt o bastant preocupades per la seva vellesa).

"Si parlam de motivacions –indica l'estudi de  Gadeso– , també trobam diferències significatives entre els distints segments. El principal motiu que addueixen els que pateixen més dificultats, el segment baix, és l'econòmic (la por de disposar de menys recursos, 92%), mentre que la gent gran del segment alt posa l'accent en el deteriorament mental (71%)".

Pel que fa al segment mitjà, continua l'estudi, és el fet d'haver de dependre d'altres persones i la disminució de recursos (70% en ambdós casos) com a conseqüència de la pèrdua de poder adquisitiu a causa de l'augment del cost de la vida per sobre de les pensions. "Aquesta dependència té un doble sentit: econòmic i d'acompanyament, tant afectiu (por de l'aïllament i la soledat), com de suport físic", assenyala.

L'informe també  aclareix que el segment de classe alta cobreix les pròpies necessitats amb les seves rendes i estalvis, mentre que els segments  mitjà  i baix fan ús de la seva pensió per fer front a les necessitats derivades de la vida quotidiana.

"Cal fer esment, per una banda, que les pensions públiques a les Balears estan per sota de la mitjana estatal, tenint en compte, sobretot, les baixes cotitzacions que s'han fet a causa del tipus de contractació que ha existit i continua existint a la nostra comunitat, basada en l'estacionalitat i en sous precaris", recorda l'estudi de  Gadeso .

Necessitat d'ajudes

De fet, un 14% del segment mitjà declara la necessitat d'ajuts exteriors (tant familiars com d'altres tipus). Això mateix es pot fer extensiu al segment baix, però, en aquest cas, es tracta del 20%, la qual cosa vol dir que un de cada cinc jubilats de classe baixa necessita ajuts externs i familiars per cobrir despeses com el lloguer, les factures de subministraments, etc.

EDICIÓ PAPER 14/09/2019

Consultar aquesta edició en PDF