Publicitat
Publicitat

EDUCACIÓ

El català a la concertada s’allunya de la pública

Al voltant d’un 12% de les matèries a ESO s’imparteixen en llengua anglesa

Els centres concertats encara estan enfora d’igualar els públics pel que fa a les hores de català a les aules. Així ho determinen les darreres xifres que maneja la Conselleria d’Educació, una vegada rebudes de les escoles. En aquest sentit, destaca que els centres públics d’Infantil i Primària fan un 72,1% de les classes en llengua catalana, mentre que els concertats n’imparteixen un 61,6%. En el cas d’ESO, la distància és encara més gran: si bé només el 59,7% de les classes es fan en català als concertats, a la pública la xifra és d’un 74,55%.

Cal destacar que en aquests percentatges s’ha de comptar que s’hi inclouen les assignatures de català, castellà i anglès, que es realitzen en els seus respectius idiomes.

El tant per cent restant s’ha de dividir en l’anglès i el castellà. I diverses dades criden l’atenció: a la Secundària concertada, el castellà arriba, gairebé, al 30%, i a la Primària pública, l’anglès supera el castellà. Anem per parts.

En el primer cas, les dades reflecteixen que l’ús del castellà als centres augmenta a mesura que puja el nivell. A la Primària dels centres concertats, es fan en castellà el 21,51% de les assignatures, mentre que a Secundària la xifra creix fins al 27,5%. Baixa el català, com s’explica línies amunt, però també l’anglès. Es passa d’un 16,8% a un 12,4%. En el cas de l’educació pública, la tendència és diferent. Encara que baixa el català, el castellà es manté (entre un 13,5% i un 13,6%), mentre que l’anglès també baixa poc més de dos punts percentuals.

L’anglès guanya una batalla

L’única etapa en què l’anglès supera el castellà és a l’educació pública primària. Ho fa amb una diferència de 0,6 punts (14,2% per 13,6%).

La presència de l’anglès també és una mica més gran als centres concertats. A Educació Primària, s’hi fan el 16,8% de les assignatures a la concertada, per un 14,2% de la pública. A ESO, la diferència és més ajustada: 12,4% a la concertada i 11,9% a la pública.

Aquest curs cal destacar que és el primer del Decret de llengües que aprovà el Govern el juliol passat. Els centres poden triar les matèries no lingüístiques que s’impartiran en una llengua estrangera, sempre justificant la decisió i els mitjans de què disposen. Si volen impartir-ne més, necessiten l’autorització de la Conselleria per garantir la igualtat d’oportunitats als centres. Ara, cal respectar el Decret de mínims per assegurar la meitat de l’ensenyament en català. Tot i aquesta oportunitat oberta als centres, i després del fracàs del TIL -que pretenia igualar els percentatges d’assignatures donats en cada una de les tres llengües-, les dades reflecteixen que l’anglès s’enquista.

Educació artística i física

Una altra de les característiques que es desprenen de les dades és la tercera assignatura triada per fer en anglès. Als centres concertats, a tots els que han presentat les xifres a la Conselleria d’Educació, la tercera assignatura escollida és l’Educació Física (23,1%) o Artística (28,6%) al nivell de Primària. En el cas dels CEIP, tot i que l’Educació Artística guanya terreny (16,6%), s’hi afegeixen matèries diferents com Ciències de la Naturalesa (3,4%) i Ciències Socials (2,35%). L’Educació Física representa poc més d’un 5%.

Pel que fa a l’ESO en els centres concertats, l’anglès és present en altres assignatures: Tecnologia (10,6%), Geografia i Història (10,3%) i Educació Plàstica (9,1%). Als instituts públics torna a haver-hi més varietat: Música (11,3%), Tecnologia (6,5%), Educació Plàstica (6%), Física i Química (2,9%), Biologia i Geologia (1,4%), Matemàtiques (1,3%), Geografia i Història (0,5%) i Educació Física (0,5%).

Valoració

Aquest diari ha demanat a Educació una valoració de les xifres, que el conseller de l’àrea, Martí March, presentà arran d’una pregunta parlamentària de Ciutadans. La resposta, malgrat que han entrat al Parlament, és que “no és una informació significativa”.

Cal destacar, això sí, que al sistema informàtic (Gestib) que recull les dades de les escoles i instituts tant públics com concertats, si no s’especifica l’idioma de la matèria, es posa automàticament en català. Com que es tracta d’un procés que s’ha de detallar assignatura per assignatura, pot ser el cas -i això és el que adverteix el Govern- que molts centres no tinguin la informació al complet i, per tant, que l’ús del català sigui una mica més baix del que s’assenyala.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 19/11/2017

Consultar aquesta edició en PDF