Societat 05/06/2020

Quarantenes i aules aïllades, així gestionaran les escoles els casos de covid-19

L'alumne sospitós de tenir la malaltia no quedarà mai tot sol i serà acompanyat per l'adult que l'ha detectat a la sala d'aïllament

M. Fuster
3 min
Aula de l'institu de Binissalem preparada per acollir l'alumnat  o personal docent amb simptomatologia compatible amb el covid-19

PalmaLa Conselleria d'Educació ha publicat aquest divendres al BOIB el protocol d'actuació en els centres educatius no universitaris en la fase 3 de desescalada. Entre les diferents directrius que estableix el document, explica que caldrà indicar amb cartells i senyals ubicats als diferents espais l'existència d'un cas sospitós de coronavirus al recinte educatiu.

Entre els exemples que hi ha al protocol d'Educació, es considera que quan el cas hagi estat detectat en una aula, caldria posar a la porta un cartell que digui en majúscules: "Prohibida l'entrada. En aquest espai hi ha un cas sospitós de covid-19. Només pot entrar-hi personal autoritzat fins a la desinfecció".

Pictogrames indicatius de risc de covid-19

Si el cas sospitós de covid-19 es detecta en un espai compartit amb altres persones, s'ha de senyalar el lloc de treball. Aquest espai de feina s'haurà d'envoltar posant cinta aïllant en terra, millor groga, en un perímetre de dos metres. El cartell informatiu ha de dur la frase: "No sobrepasseu la cinta fins a la desinfecció. En aquest lloc de treball hi ha hagut un cas sospitós de covid-19". A les zones i mobiliari d'ús compartit, com armaris o arxivadors, fotocopiadores, etc., segons el document cal aferrar-hi senyals del pictograma que indica el perill en general.

Per informar que al centre hi ha un possible cas de covid-19, a les portes d'accés i sortida de l'edifici, a la dels ascensors i a les dels banys s'haurà de posar un cartell amb la frase: "Extremau les mesures d'higiene personals. En aquest edifici hi ha hagut un cas sospitós de covid". També el protocol indica que cal posar el pictograma que indica el perill en general.

L'objectiu de la senyalització és informar que s'extremin les mesures d'higiene personal a tota la població que accedeixi a l'edifici. Es recomana el pictograma de perill en general i no el de risc

biològic perquè no hi hagi la sensació que tot l'edifici està infectat.

Actuació davant l'aparició de símptomes en un alumne al centre educatiu

El protocol d'Educació estableix que a l'alumne que durant la jornada escolar presenti algun problema de salut agut, inclosos els símptomes d'infecció per covid-19, se li posarà una mascareta quirúrgica si té més de tres anys. També especifica que no s'obligarà els infants menors de 6 anys i els alumnes amb discapacitat a posar-se la mascareta si hi oposen resistència.

En cas que no es pugui garantir una distància mínima de 2 m amb l'alumne (0-6 anys, problemes d'autonomia...), l'adult també es posarà una bata d'un sol ús i una pantalla de protecció facial (que no eximeix l'ús de mascareta). Si l'alumne menor de 3 anys no du mascareta quirúrgica, l'adult que l'acompanyarà farà ús d'una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a més de la pantalla facial i la bata d'un sol ús.

L'alumne haurà de ser acompanyat per l'adult que ho ha detectat a una sala d'aïllament. No se'l deixarà sol en cap moment fins que un familiar o tutor legal vagi a cercar-lo, però es mantindran sempre que sigui possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte l'edat de l'infant. Si la sala disposa de mampara de protecció, se'n podrà fer ús, sempre que l'edat i la situació de l'alumne així ho permetin.

S'evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb l'alumne, per evitar possibles contagis. S'avisarà el pare, mare o tutor legal perquè vagi a cercar el seu fill o filla i es posi en contacte amb l'equip sanitari del centre de salut de referència que pertoqui a l'alumne, per tal d'avaluar-ne l'estat de salut i realitzar les actuacions oportunes.

Habitació d'aïllament

Tal com va avançar l'ARA Balears, tots el centres disposaran d'un espai que s'ha d'identificar amb cartelleria per aïllar els possibles casos detectats mentre es fa una activitat en el mateix centre. Al protocol de la tercera fase d'Educació s'especifica com ha de ser aquest espai i com s'ha de gestionar aquesta situació.

Aquesta habitació ha de tenir el mínim material possible per facilitar-ne la neteja, s'ha de poder ventilar i espai suficient per poder respectar les distàncies. També disposarà d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar la mascareta i mocadors d’un sol ús.

En el cas que l’alumne sigui suficientment autònom, es pot tenir una mampara protectora per separar-lo de la persona que l’acompanya per tal d’augmentar la seguretat. S’han de tenir preparats elements perquè l’alumne pugui jugar i distreure’s, si el seu estat de salut ho permet, els quals després es netejaran.

stats