L'STEI recorre contra les oposicions d'educació i reclama negociar els criteris dels tribunals

El sindicat reclama la suspensió de la normativa que permet la designació dels vocals 

L’STEI Intersindical ha presentat un recurs en el qual reclama, en primer lloc, la suspensió de la resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per designar els vocals que han de formar part dels tribunals d’oposicions, tant els del cos d’inspecció com els de la resta de cossos docents. 

Per altra banda, demana a la Conselleria d’Educació que es convoqui la Mesa Sectorial d’Educació per tractar amb els representants del professorat les circumstàncies en què determinats funcionaris poden ser dispensats de la seva participació com a membres dels tribunals i que no apareixen a la resolució esmentada, com el fet de gaudir d’una reducció de jornada, tenir un familiar amb una discapacitat al seu càrrec, o amb la data de jubilació prevista a principi del proper mes de setembre, entre d’altres.   

L’STEI Intersindical basa el seu recurs en el fet que la resolució esmentada regula aspectes de les condicions de treball dels funcionaris públics i que, tal com prescriu l’article 34.2 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, aquestes qüestions s’han de tractar en el si de la Mesa Sectorial d’Educació, cosa que no s’ha fet.

Per tots els motius abans esmentats, l’STEI Intersindical reclama que s’anul·li i es revoqui la resolució impugnada i que s’obri un veritable procés de negociació amb els representants del professorat en l’àmbit de la Mesa Sectorial.

EDICIÓ PAPER 14/09/2019

Consultar aquesta edició en PDF