SERVEIS SOCIALS

Balears vota contra el Pla estatal de cooperació per “deficient”

L‘esborrany es va presentar “pràcticament tancat” i amb poca concreció

El Govern Balear, representat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, va votar contra el cinquè pla director presentat a les direfents autonomies per un seguit de motius:

Manca de Participació

“Ha estat deficient”, assenyalen des del Govern

El procés de participació de les comunitats autonòmiques en el disseny del pla “ha estat deficient”. La Conselleria de Serveis Socials explica que només s’ha convocat un dinar informal amb el secretari d’Estat de Cooperació i una reunió oficial de la Comissió Interterritorial, en què es va presentar el document “pràcticament tancat”. La sol·licitud a les comunitats perquè es fessin aportacions es va fer per correu electrònic. “Aquesta manera de funcionar fa que sigui difícil que un document que pretén ser un referent a l’Estat espanyol pugui recollir les diferents estratègies i objectius que poden ser comuns a totes les comunitats”, critiquen des de la Conselleria.

Esforç de les autonomies

Tot i la conjuntura de crisi, aporten més doblers

Des que començà la crisi, el govern espanyol ha retallat més d’un 70% l’ajuda a actuacions de cooperació internacional. Les autonomies, en els darrers anys, han fet esforços econòmics importants per recuperar les polítiques de cooperació que, juntes, aporten més doblers que l’Agència Espanyola de Cooperació (AECID).

Previsió pressupostària

Tampoc permet preveure l’ajuda oficial al desenvolupament

L’esborrany del pla director no disposa d’una previsió pressupostària. Això dificulta l’executabilitat de les estratègies i objectius que s’hi tracten. Tampoc no permet que l’ajuda oficial al desenvolupament sigui predictible, tal com proposava de manera concreta a Espanya l’informe de l’examen de parells del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE.

Població refugiada

Manca concreció i no accepten un pla específic

Si bé és cert que a l’esborrany del cinquè pla director es fa menció a la població refugiada, el document no preveu línies d’acció concretes i reals d’atenció a aquesta població, especialment a la que prové de països en conflicte i de la Mediterrània, la zona del món que registra més trànsit de persones refugiades. El Govern ha proposat la creació d’un pla específic, amb una dotació pressupostària concreta i clara, per fer front a aquesta problemàtica, però el document no el recull.

Manca coordinació

Només es fan les dues reunions anuals previstes pel reglament

Les autonomies són uns agents importants en el sistema de cooperació internacional de la cooperació espanyola, però tan sols participen en les dues reunions anuals oficials que preveu el reglament de funcionament. Per això, moltes actuacions es fan de manera separada i descoordinada. El Govern balear considera que amb la creació d’una subcomissió de coordinació es podrien millorar a llarg termini l’eficiència i l’eficàcia de les intervencions que les comunitats i el Govern espanyol es duen a terme arreu del món.

EDICIÓ PAPER 08/08/2020

Consultar aquesta edició en PDF