Societat 20/06/2024

Un 96,2% dels estudiants han aprovat la Selectivitat 2024

La nota mitjana d'accés ha estat un 7,172, lleugerament inferior al 7,18 de l'any passat

2 min
Alumnes just abans de començar la prova de Català a la Selectivitat de 2024.

PalmaEl 96,2% dels estudiants que s’han presentat a la Selectivitat aquest més de juny l'han aprovada. Han superat les proves 3.952 alumnes dels 4.109 que s'hi han presentat. La nota mitjana d’accés (que inclou la nota mitjana de Batxillerat i la nota de la prova) ha estat de 7,172, molt similar a la de l’any passat, que va ser de 7,180. Els aptes, per illes, són els següents:

  •   A Mallorca, el 96,7% (3.155 alumnes).
  •     A Menorca, el 93,5% (319 alumnes).
  •     A Eivissa, el 94,7% (461 alumnes).
  •     A Formentera, el 94,4% (17 alumnes).

El percentatge d'aptes d'enguany és superior al de 2023 (94,7% d’aprovats) i similar al de 2022, que va ser del 96,7%. Per matèries, els percentatges d’alumnes aptes sempre presenten oscil·lacions lleugeres d’un any a un altre. Per exemple, en algunes assignatures del bloc d’Accés (antiga fase general) com Matemàtiques II (6,41 de mitjana respecte d’un 7,02 de juny de 2023) o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (4,51 de mitjana respecte a un 4,65 del 2023), baixen una mica respecte de la PBAU de juny de 2023. En canvi, les mitjanes pugen a les assignatures d’Anglès II (6,14), Història d’Espanya (6,97), Llengua Castellana i Literatura II (6,54), Llengua Catalana i Literatura II (6,56), Història de la Filosofia (5,74) i Llatí II (6,89). En el cas de Ciències Generals, que s'impartia per primera vegada, l'han aprovat el 68% d'alumnes, amb un 5,71 de mitjana.

El bloc d'Admissió no ha anat tan bé

Ara bé, on hi ha hagut més diferències importants ha estat en les assignatures del bloc d'Admissió (antiga fase específica). És el cas de Biologia. Al 2023 varen aprovar-la el 88% dels alumnes, amb una mitjana de 7,11. Enguany, han estat aptes el 74%, amb una qualificació de 5,97. En el cas de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, l'any passat l'aprovaren el 70% dels joves, amb un 6,11 de mitjana, mentre que al 2024 ho han fet el 58%, amb un 5,33 de mitjana.

Fins al dia 21 de juny a les 12 hores, els estudiants poden sol·licitar la revisió dels exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i dels específics de correcció i qualificació. Aquesta revisió consisteix en una segona correcció que pot deixar la nota igual, apujar-la o abaixar-la. El termini per presentar les sol·licituds de revisió és de tres dies a partir de la data de la publicació de les qualificacions, que va ser el 19 de juny. Aquesta petició es pot fer telemàticament a través d'UIBdigital.

stats