Publicitat
Publicitat

ABANS D’ARA

Petita oració

Glossa d’Eugeni d’Ors (Barcelona, 1881 - Vilanova i la Geltrú, 1954) a La Veu de Catalunya (11-XII-1909) en temps convulsos. La reivindicació noucentista de les arrels gregues de la Catalunya Vella com a projecte de civilitat va contribuir a la idealització d’Empúries i a l’atenció cultural i turística vers la costa de Girona. Dibuix de Josep Aragay (Barcelona, 1889 - Breda, 1973) per a l’Almanach dels Noucentistes (1911) inspirat en el cap que Ors identificava amb la Venus d’Empúries.

Petita testa de Venus, que potser ets una petita testa de Diana, trobada a Empúries, i ara albergada dins els nostres Museus civils: vulgues, per record i amor de la vella Catalunya grega, donar un sentit clàssic a la moderna Catalunya confosa. Empara a la nostra ciutat, com avui la nostra ciutat t’empara a tu. Protegeix-la dels seus greus perills que l’amenacen, i dóna, en el dia de demà, el do de l’acert a tants ciutadans com sia possible, i el do de l’èxit a n’aquells que ja hagin tingut el do de l’acert. Fes que la governació d’ella tota sencera, no pugui pus apertànyer sinó als vers ciutadans, i lliura-la de les mans dels barbres, dels esclaus, dels afranquits i dels metecs. No en poder tampoc caigui de retòrics i demagogs. I que així el nostre arcontat sia, en lo possible, perfecte, i que el bon nom dels nostres arconts, dels nostres polemarques i tesmòtetes doni esperança i sia garantia i penyora de què, després, el nostre epònim també serà un just i sabrà ben escollir o acceptar els nostres coregues i estrategues. Tranquil·la i pròspera vegin a la polis benamada els nostres ulls, i puga la pròxima futura jornada de popular sufragi trobar tots els ciutadans junts, i units i enllaçats per amor a aquella. Si talment és, fem vot de portar-te una corona teixida amb fulla de les oliveres antigues, nascudes en el nostre terrer, a la vora del Mediterrani. Acull, doncs, propícia els nostres precs, oh petita testa de Venus, que potser ets una petita testa de Diana! Així sia.