Política 01/05/2014

La mare de Déu no nom Joana

Vicenç Rodrigo
2 min

Qui no té res a amagar no dubta a l’hora de compartir la informació, perquè la transparència sempre és el millor argument, però quan les coses no es fan bé, totes les barreres són poques.

Aquest és el cas de la Conselleria d’Educació que, malgrat predicar davant els mitjans de comunicació i els seus acòlits la voluntat de diàleg, no actua en conseqüència. I per a qui tingui dubtes, la darrera prova.

FAPA Mallorca, abans de l’inici d’aquest curs, va presentar una reclamació relacionada amb “el conflicte educatiu provocat per la imposició de normativa”, adreçat a la Defensora del Poble, qui va admetre a tràmit la reclamació i d’acord amb el procediment establert va sol·licitar informes a la Sra. Camps. La Conselleria es va demorar de manera injustificada, però finalment, després de tres requeriments i més de quatre mesos, va emetre un informe que generava més preguntes que respostes.

Arran d’aquell primer informe, la Defensora del Poble va sol·licitar nous aclariments i avui, vuit mesos més tard de l’inici de l’expedient, la institució del Defensor ens ha comunicat literalment: “Con relación a su queja, tramitada con el número 13027149, ante la tardanza en recibir la nueva información que esta Institución solicitó a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad autónoma de las Illes Balears, se le comunica que con esta misma fecha se ha requerido la remisión urgente de la misma”.

Ho diu la institució que lidera la Sra. Soledad Becerril, actual Defensora i poc susceptible de ser considerada radical o pancatalanista.

Queda clar, doncs, que els responsables actuals de la Conselleria d’Educació no escolten i no responen a ningú, ni a les famílies, ni als mestres, ni a l’alumnat, ni a la Defensora... i dilaten deliberadament els procediments.

Afortunadament, el poble té ulls per veure i cap per pensar, i per més que ens ho vulguin fer creure, ara que estam a prop d’una data electoral, l’evidència demostra que l’aigua banya, que la Conselleria d’Educació no és de fiar i que la mare de Déu no nom Joana.

stats