Medi
Part Forana 13/02/2023

Selva també recorrerà contra la declaració de projecte estratègic del parc solar

Al·leguen que no es va tenir en compte l'informe municipal que alertava de l'impacte paisatgístic

2 min
El parc solar ocuparà 50 hectàrees al terme municipal de Selva.

PalmaL'Ajuntament de Selva es posiciona contra el parc fotovoltaic de Son Fuster que el govern declarà projecte industrial estratègic. El batle, Joan Rotger (PP), ha explicat que l'Ajuntament presentarà un recurs de reposició contra l'acord del consell de govern que permeté la declaració. La principal implicació que té aquesta declaració és la de facilitar els tràmits burocràtics per agilitar l'execució del projecte i, segons indica la Llei 14/2019, ha de disposar dels informes favorables dels ajuntaments implicats per poder continuar el procediment.

El batle de Selva ha assegurat que l'Ajuntament presentà l'informe, però que aquest no fou favorable sinó que es qüestionava l'impacte visual del projecte. "El Govern va emetre l'acord sense tenir en compte la nostra consideració", lamenta Rotger. En concret, l'informe de Selva deia que "l'estudi d'impacte visual (...) no inclou la part de la parcel·la de Son Fuster (...). Aquesta és la parcel·la més extensa del projecte i la que afecta aquest terme municipal, i, per tant, s'hauria de recollir en l'estudi d'Incidència Paisatgística".

Fonts de la Conselleria expliquen que l'informe no era desfavorable, per la qual cosa, en aquests casos, sempre es considera que és positiu. A més, puntualitzen que l'estudi que l'Ajuntament demana és ambiental i és la Comissió Balear de Medi Ambient (CMAIB) qui posteriorment emetrà l'avaluació en qüestió.

Rotger considera que el Govern i el Consell haurien de planificar la implantació d'aquests parcs solars: "Allò que hi hauria d'haver és un pla estratègic territorial en l'àmbit global, estam davant una revolució energètica on tenim entès que el nombre de parcel·les afectades és molt alt".

El batle insisteix que el seu informe no "va posar unes prescripcions que el Govern ha ignorat".De totes maneres, la llei ja preveu aquest escenari i recull que "quan el projecte afecti més d'un municipi, si els informes dels ajuntaments són contradictoris, la discrepància serà resolta pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears". En aquest cas, l'Ajuntament d'Inca s'hi manifestà a favor i, tot i que el de Selva no, el Govern és l'òrgan competent de resoldre.

La tramitació, enlaire

Cal recordar que, tal com informà l'ARA Balears, un decret estatal aprovat el 23 de juny de 2020 deixa en els llimbs la continuïtat del parc. El fet és que, segons la normativa estatal, les promotores dels parcs d'Espanya havien d'obtenir l'informe d'impacte ambiental abans del 25 de gener i, en el cas del parc solar d'Inca, no ha estat així. Ara només hi ha una manera que el parc solar d'Inca pugui executar-se, segons han informat fonts de la Conselleria, i és que la promotora torni a fer tota la tramitació des de l'inici.

En concret, el decret estableix que les empreses tenen 31 mesos per aconseguir l'avaluació ambiental, tot i que no detalla d'ençà de quan computa aquest termini, fet que dona lloc a confusions. El dubte està entre si el còmput comença quan la promotora i Red Eléctrica Española (REE) acorden les condicions de la connexió a la xarxa o si, per contra, comença quan s'efectua el pagament de les taxes derivades d'aquesta connexió.

El projecte també ha generat rebuig als ecologistes que s'hi han posicionat en contra. Tal com informà l'ARA Balears, el GOB confirmà la setmana passada que presentaria un recurs contra l'acord del consell de govern que permeté la declaració, alhora que, juntament amb altres entitats va emetre un comunicat denunciant l'ocupació de sòl rústic amb panells solars.

stats