Part Forana 16/06/2022

El PGOU de Calvià pretén protegir el 83,65% del territori del municipi

Volen desclassificar més d'1.200.000 metres quadrats de sòl urbà o urbanitzable per classificar-los com a sòl rústic protegit

2 min
Vista de l'entrada de Calvià des de la carretera de Puigpunyent.

PalmaLa Revisió del PGOU de Calvià, que substituirà el pla vigent de l'any 2000, pretén fer una passa important cap a la sostenibilitat mediambiental i social i la protecció del territori. En concret, el nou pla pretén, entre altres coses, desclassificar més d'1.200.000 metres quadrats de sòl urbà o urbanitzable per classificar-los com a sòl rústic protegit. D’aquesta manera, el 83,65% del total del territori del terme municipal de Calvià serà sòl rústic, i d’aquest, un 98,65% serà sòl rústic protegit.

Una de les altres actuacions destacades dins del Pla és el fet d'expropiar el Fortí d'Illetes perquè sigui un parc públic i la zona edificada es rehabiliti per a diversos usos com un centre d’interpretació per a la Memòria Democràtica. A més, també expropiaran el kàrting i l’antic Aquapark per recuperar una part de la zona humida de la Marina de Magaluf.

Presentació del nou PGOU de Calvià.

Dins del PGOU també s'inclou el futur ecobarri al conegut com a ‘triangle de Galatzó’ que passa de ser una superfície per a equipaments privats i serveis, en el pla vigent del 2000, a acollir 320 habitatges protegits, equipaments i zona verda, amb la creació de dunes per aïllar el barri de l’autovia i l’allunyament del passeig Calvià de l’autovia. Pel que fa al Parc Arqueològic del Puig de la Morisca, s’integrarà en el seu entorn amb connexions amb Son Ferrer, el Caló d’en Pellicer i el Toro.

Respecte del polígon de Son Bugadelles, volen limitar el desenvolupament que permet el PGOU del 2000, ja que amb la revisió s’haurà de destinar el 50% dels terrenys a marina seca i el 50% restant a sòl industrial i de serveis, amb una part per a equipaments privats.

Cinc parc periurbans

La Revisió del PGOU preveu cinc grans parcs periurbans que es configuren com a espais lliures que aporten un caràcter ambiental a les entrades o entorns de determinades zones urbanes.

Aquests són:
  • El Fortí d'Illetes Amb 154.069 metres quadrats
  • Marina de Magaluf Es recupera una superfície de 271.500 metres quadrats, que suposarà un total de 497.500 metres quadrats de zona humida.
  • Parc periurbà de Son Ferrer Amb 157.547 metres quadrats
  • Parc Arqueològic del Puig de la Morisca S’incorporen 81.200 metres quadrats, que suposarà un total de 396.700 metres quadrats de parc.
  • Parc central de Santa Ponça A l’entrada de Santa Ponça en zona inundable, que suposarà recuperar per al municipi un espai lliure de 137.070 metres quadrats

Habitatge

El Pla General també analitza la necessitat d’habitatge social i proposa la creació de nou habitatge protegit sense incrementar l’ocupació de territori. Cal recordar que al pla vigent (el del 2000) es preveuen 687 habitatges de protecció pública i 425 a la revisió del pla, amb la qual cosa a Calvià hi haurà un total de 1.112 habitatges de protecció oficial, dels quals ja n’hi ha prop de 300 amb el procés iniciat o en construcció.

HPO
  • Públic Es reserva sòl per a habitatge protegit en el triangle de Galatzó, dins del sòl urbanitzable d’ús global residencial, destinant la seva totalitat a 320 habitatges de protecció pública incloses en un plantejament d’ecobarri i sota criteris d’ecoeficiència.
  • Privat El PGOU aposta de manera decidida per l'aplicació de les eines de la LUIB, així en les noves actuacions on es dona l’ús residencial, es requerirà que el 30% de l’edificabilitat sigui destinada a habitatge protegit.

Aquesta revisió anirà al ple del mes de juny per a l'aprovació inicial, després d’un procés d’elaboració de línies bàsiques, redacció de l’avanç i recollida de propostes i suggeriments.

stats