Renovables
Part Forana 17/02/2023

El GOB s'aferra a la manca d'autorització de Selva per recórrer contra el parc solar

Demanen que les implantacions d'energies renovables no es puguin declarar projectes industrials estratègics

2 min
El parc solar ocuparà 50 hectàrees al terme municipal de Selva.

PalmaEl GOB ha presentat un recurs de reposició contra l'acord del Consell de Govern que permeté la declaració de projecte industrial d'interès estratègic el parc fotovoltaic Fenix Energy, que ocuparà més de 50 hectàrees (ha) dels municipis d'Inca i Selva. L'entitat ecologista ha fonamentat el recurs, principalment, en la inexistència del vistiplau de l'Ajuntament de Selva, un requisit obligatori per fer la declaració.

A l'informe no consta cap conclusió, ni favorable ni desfavorable. Es limita a exposar una sèrie de consideracions tècniques i legals, i el document no està signat ni pel batle ni pel tècnic jurídic". En aquest sentit, l'Ajuntament ja anuncià que també al·legaria contra la declaració pel mateix motiu que explica el GOB.

Un altre dels punts que al·lega l'entitat ecologista és "la manca de planificació territorial" de Mallorca que determini on ubicar les infraestructures renovables. El fet és que el Consell tenia l'obligatorietat –d'acord amb la Llei d'energia i canvi climàtica del 2019 de les Illes– fer, abans de març del 2021, una zonificació de l'illa que concretàs en quines parcel·les s'hi poden instal·lar parcs fotovoltaics. "Avui dia, tot i la pressió que hi ha sobre el sòl rústic i agrari de projectes cada cop de més grans dimensions, no està feta", lamenten des del GOB.

L'entitat assegura que "el projecte de Fenix Energy no compleix la llei perquè es tramita per via de les normatives sobrevingudes de projectes industrials estratègics i decrets llei d'emergència que desconfiguren totalment la planificació racional d'aquestes infraestructures per la via d'urgència". En concret, els ecologistes alertem d'una "voluntat explícita per part de les diferents normes posteriors a l'aprovació de la llei d'obviar qualsevol filtre de procediment administratiu vinculat a la planificació territorial i que ara només és un informe de l'administració competent".

Es refereixen a les aprovacions d'aquests projectes via declaració d'interès general o via declaració de projectes industrials estratègics, que simplifiquen els tràmits administratius que han de passar per aconseguir el vistiplau de l'Administració. En aquest sentit, des del GOB també qüestionen el Decret llei 8/2020 de mesures urgents per pal·liar els efectes de la covid, que no fa necessària, per a parcs inferiors a 20 ha, la declaració d'interès general.

Per tot això, des del GOB sol·liciten la nul·litat de l'acord del Consell de Govern amb relació a la declaració d'aquest projecte com a industrial estratègic i la suspensió dels efectes d'aquesta declaració. A més, consideren que el Govern ha d'eliminar de la Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears, les implantacions d'energies renovables, "per implicar la tramitació d'infraestructures de producció d'energia sense la necessària i pertinent planificació territorial prèvia que atengui els criteris d'impacte sobre terrenys fèrtils, d'ordenació territorial, agrària i energètica, ambiental i paisatgística".

stats