OBSERVATORI

Exotèrica i burocràtica definició d'Atur Registrat

L'estacionalitat del mercat laboral illenc, i especialment la quantitat de persones amb relació contractual de Fix Discontinu que en prenen part, anul·la qualsevol rigor de la xifra d'Atur Registrat. Cal recordar que l'Ordre Ministerial de l'11 de març de 1985 (BOE de 14/3/85) de l'Atur Registrat exclou un gran nombre de persones que estan veritablement en situació de desocupació. Entre altres exclusions, s'hi troba la del col·lectiu denominat "Demandants sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb el mateix".

En aquesta exotèrica i burocràtica definició s'hi inclou: "Els Fixos Discontinus; els demandants inscrits per participar en un procés de selecció per a un lloc de treball determinat; els sol·licitants d'una ocupació exclusivament per a l'estranger; els demandants d'una ocupació només a domicili; els demandants de serveis previs a l'ocupació; els demandants que en virtut d'un expedient de regulació d'ocupació, estan en situació de suspensió o reducció de jornada o modificació de les condicions de feina, etc.". És a dir, a la xifra d'Atur Registrat no hi són la gent amb una relació laboral tan típicament balear com la de Fix/a Discontinu/a, quan no tenen ocupació; o el cada vegada més gran col·lectiu de joves insulars que, davant les minses perspectives laborals al Regne d'Espanya, opten per acudir al servei públic d'ocupació (en el cas de les Illes Balears, al SOIB) a la recerca d'alguna expectativa laboral i professional a l'estranger, o el col·lectiu de persones afectades per aquests ERO que han proliferat amb la reforma laboral de 2012 i que, malgrat que no siguin acomiadats definitivament, deixen la gent en atur sense concedir-los "l'honor" de pertànyer a la categoria d'Atur Registrat. A més a més, si algú, per ventura, necessita un treball retribuït que pugui fer des de ca seva per, posem per cas, conciliar responsabilitats familiars, o si vol ser "modern" i sol·licitar una ocupació de teletreball, sàpiga que no podrà pertànyer al club de persones aturades oficialment registrades.

Tots aquests col·lectius, entre altres, pertanyen administrativament a la categoria de "Demandants d'ocupació" i alguns a la subcategoria de "Demandants d'ocupació no ocupats"(DENOS, per les sigles en castellà). Així s'explica que el passat mes d'octubre acabés amb un total de 57.007 persones en Atur Registrat, mentre que la dels Demandants d'Ocupació s'enfilava fins a les 83.350. I és que l'esoterisme, la burocràtica i la nul·la innovació d'algunes estadístiques laborals impedeixen que les xifres reflecteixin una realitat laboral cada pic més polièdrica i precària.

EDICIÓ PAPER 04/07/2020

Consultar aquesta edició en PDF