Josep Melià Ques

El difícil repte del dret a l’habitatge

Ales Illes Balears, del boom turístic dels anys 60 ençà, existeixen dificultats per accedir a un habitatge. Aquestes dificultats tenen una explicació evident: molta demanda, poca oferta, alt preu...

Normalització: Símbol i eina

La Llei de normalització lingüística de 1986 és un símbol i una eina. És un símbol perquè, després de 40 anys de dictadura franquista i després dels Decrets de Nova Planta de 1715, suposava una passa...

Comerç i interès general

La present legislatura (2011-2015) en matèria de comerç passarà a la història de les Balears com la legislatura que més metres quadrats s’han autoritzat de grans superfícies comercials. Una de les primeres...

Salut, fonament essencial

La societat del benestar que tenim a Europa no s’entén sense un bon sistema sanitari que doni cobertura a la totalitat de la població. La salut és el més important per a les persones i, per tant, qualsevol...

Miquel dels Sants Oliver i el mallorquinisme

Aquest 2014 que ja s'acaba hem celebrat els 150 anys del naixement d'un mallorquí il·lustre: Miquel dels Sants Oliver. Aquest intel·lectual i periodista no només va ser un dels màxims impulsors de la idea...

Obrir els partits

Un dels problemes de l’actual règim democràtic és l’excessiu poder d’uns partits massa controlats per un reduït grup de persones. Si la democràcia és el poder del poble, que el poder el tenguin un o dos...

Palma Springs com a exemple

Una de les primeres coses que va fer l'actual Govern del Sr. Bauzá va ser modificar un article de la Llei de comerç per donar via lliure a la implantació de grans superfícies comercials tot rompent un cert...

La màgia federalista

No em deixa de sorprendre la quantitat de persones que posant-se a la boca una paraula veuen resolta l’articulació de la pluralitat nacional o territorial de l’estat espanyol. Aquesta paraula lògicament és...

Europees 2014 a Balears

Com sempre, uns resultats electorals donen per fer moltes lectures i interpretacions. Els resultats de les europees d’aquest 25 de maig no són una excepció en aquest sentit, tot i que convé dir que...

De model i lloguers turístics

Durant anys, a les Balears, es va dir que l’arribada de la democràcia i l’autonomia havia de significar passar d’un desenvolupament econòmic i territorial improvisat i fet en funció d’interessos privats...

De duplicitats i reformes administratives

Els ciutadans de l’estat espanyol tenen cinc nivells administratius bàsics: municipal, provincial-insular, autonòmic, estatal i europeu. Fa molt de temps, però especialment d’ençà que es va iniciar la crisi...

Adolfo Suárez, el gestor del canvi

El president Adolfo Suárez probablement passarà a la història com un dels principals protagonistes, el principal amb el rei, del procés que va permetre a Espanya passar d’una dictadura a una democràcia....

La vaga a educació i el Govern

Aquesta era i està essent una legislatura difícil. No són moments molt lluïts per als qui ocupen les cadires del poder. El nou Govern va guanyar les eleccions prometent moltes coses, entre d'altres: abaixar...