segona república

Palma vol fer vida normal

L’auge d’una primera onada turística a Ciutat i les millores de les condicions de vida varen fer créixer una comunitat de persones que hi donaven un aire cosmopolita

La República ja plantejava un creixement urbanístic controlat a Mallorca

El règim franquista va frustrar els plans de l’Ajuntament de Calvià permetent la construcció salvatge del litoral

Palma immersa en la Segona República

En els primers anys del segon bienni republicà, Ciutat vivia amb dificultats, però amb un gran sentiment de llibertat i de generació d’idees