Ratapinyada

Les caixes refugi a l'Albufera de Mallorca afavoreixen la població de ratapinyades

Se n'han instal·lat una cinquantena en deu anys per mantenir i potenciar la presència d'aquests quiròpters