Indústria nàutica

La indústria nàutica reclama més i millor formació especialitzada

La poca formació en idiomes fa que les empreses contractin personal de nacionalitat estrangera