diccionari

Brandar el diccionari com un estendard