Esports 19/07/2016

Seguiment FCB denunciarà a Cases, Rosell i Bartomeu, a qui reclamarà responsabilitats pel cas Neymar

El grup de socis presentarà aquest dimarts l'escrit a la Comissió de Disciplina

R.r.
2 min
Neymar Jr. surt dels jutjats acompanyat del seu pare

BarcelonaEl grup de socis Seguiment FCB presentarà aquest dimarts una denúncia a la Comissió de Disciplina del Barça per tal que el club pugui dirimir les responsabilitats des d'un punt de vista social de la sanció executiva que li ha costat al Barça una multa acordada de 5,5 milions d'euros arran del pacte amb la Fiscalia pel cas Neymar. L'escrit pretén la incoació d'un expedient disciplinari contra els socis Jordi Cases Guarc, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, així com d'altres socis que puguin haver participat activament en l'operativa o en la redacció dels contractes.

Seguiment FCB considera que l'acord amb la Fiscalia, que permetia una exoneració de les culpes dels presidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, a canvi de l'acceptació de la culpa i el pagament d'una multa, suposen un "greuge" per la imatge del club. Així mateix, considera responsables d'aquest "perjudici" als socis Jordi Cases Guarc, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, en tant que denunciant, responsable del club en la signatura del contracte i responsable del club en la signatura del pacte amb fiscalia motiu d’aquesta sanció.

El grup fa una menció a l'article 74 dels estatuts socials, que considera com a "infraccions molt greus" condicions com la següent:

"d) la realització de conductes que comportin la imposició al Club de sanció executiva, bé sigui econòmica o de qualsevol altra mena; e) qualsevol acció o omissió del soci contrària a la llei, als Estatuts, als acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva; quan hi concorri engany o mala fe; f ) qualsevol acció o omissió del soci contrària a la llei, als Estatuts, als acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, que tingui gran transcendència pública; entenent-se que concorre aquesta transcendència quan l’acció tingui difusió en els mitjans de comunicació, excedeixi de l’àmbit estrictament associatiu i arribi al coneixement general; g) qualsevol acció o omissió del soci contrària a la llei, als Estatuts, als acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, que causi perjudicis materials o morals de consideració al Club, a altres socis, jugadors, tècnics o empleats del Club".

stats