Publicitat
Publicitat

Saps quins són els teus drets com a client de bars i restaurants?

La direcció general de Consum realitza una sèrie de recomanacions als ciutadans

La direcció general de Consum recorda als consumidors els seus drets en els establiments de restauració, que han d'informar sempre als clients sobre el preu dels productes oferts.

La direcció general de Consum del Govern balear realitza una sèrie de recomanacions als ciutadans perquè sàpiguen quins són els seus drets com a consumidors i oferir-los informació rellevant i d'obligat compliment per part dels establiments de restauració de les Illes Balears.

Cal tenir en compte que el preu sempre ha d'indicar l'import total a satisfer i incloure sempre l'IVA. No es pot cobrar cap concepte que no hagi estat sol·licitat de manera expressa pel client com pa, olives, maioneses o similars.

En cas d'oferir menú s'entén que el preu indicat inclou primer plat, segon plat, postres, pa i beguda. Si no és així, s'haurà d'anunciar específicament.

En determinats productes amb preu de cost fluctuant es permet la indicació en les cartes de l'expressió "preu segons mercat" (PSM), però l'establiment ha d'informar els consumidors del preu exacte d'una consumició o ració mitjançant un full adjunt a la carta.

En cap cas els establiments no poden cobrar cap concepte com coberts, taula o similars.

A més, s'ha de disposar de personal que parli alguna de les llengües oficials de la comunitat autònoma.

A la factura que s'expedeixi s'hi ha de fer constar els diferents conceptes amb els respectius preus per separat de manera desglossada amb inclusió dels impostos aplicables i altres despeses addicionals.

A les factures dels menús s'hi ha de consignar únicament la identificació i el preu global, sense necessitat de desglossar cada concepte ni l'import. En el cas que la persona consumidora hagi sol·licitat algun servei no inclòs en el menú, la factura o tiquet haurà d'incloure aquest concepte i el seu preu.

Els preus facturats en cap cas poden ser superiors als preus exhibits o anunciats al consumidor.

Tots els establiments de restauració han de disposar de fulls de reclamació a disposició dels seus clients.

El consumidor pot dirigir la seva reclamació tant en les oficines municipals d'Informació al Consumidor de Palma i Ciutadella, com en les oficines de la direcció general de Consum a Palma, Eivissa i Maó, i també de manera telemàtica a través del portal "portalconsum.caib.es".

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 10/12/2017

Consultar aquesta edició en PDF