Balears 16/02/2015

Educació publicarà demà el currículum de 76 assignatures per aplicar la LOMQE a ESO i Batxillerat

S'hi podran presentar al·legacions durant 7 dies, el mínim que estableix la llei

Ara Balears
3 min
La directora general d'Ordenació, Isabel Cerdà. CAIB

PalmaLa directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà, es reunirà demà amb directors de l'educació pública i concertada per explicar-los els nous currículums d'ensenyament d'ESO i Batxillerat per al curs 2015-16 en aplicació de la LOMQE. Serà aquest dimarts quan es publicarà la distribució horària i les assignatures que formaran part a partir del curs que ve de l'ensenyament secundari i postobligatori.

En total, s’han desenvolupat els currículums de 76 assignatures “atenent una de les novetats més significatives de la reforma, que basa els nous estàndards d’aprenentatge en un enfocament per competències als currículums”, ha dit Cerdà aquest dematí en roda de premsa.

La distribució d’assignatures a ESO i a Batxillerat es divideix en troncals, específiques i de lliure configuració autonòmica. La càrrega lectiva a l’ESO serà de 32 hores per curs, les mateixes que hi ha actualment. A primer de Batxillerat la càrrega serà de 34 hores, una hora menys que actualment ja que hi ha matèries, com ara religió o activitat de estudi, que ara no són avaluables, però que amb la LOMQE sí que ho seran. A segon de Batxillerat, la càrrega lectiva serà de 32 hores, igual que el curs actual.

El procés d’elaboració dels nous currículums va començar a finals de l’estiu passat i al llarg d'aquests mesos s’han constituït 14 grups d’especialistes per elaborar els currículums de les assignatures, amb la participació de 37 professionals, ha informat Educació. Tots els grups han estat formats com a mínim per dues persones de l’especialitat corresponent, i han oscil·lat entre dues i cinc persones, depenent del nombre de currículums a desenvolupar.

Segons Educació, aquests nous currículums s'han fet amb els objectius d'“afavorir l’autonomia del centre, la flexibilitat i les competències lingüístiques”. Pel que fa a la distribució de les assignatures lingüístiques, Educació vol que es distribueixin de manera equitativa, cosa que suposa el mateix nombre d’hores lectives per a català, castellà i anglès, a excepció a 3r d’ESO, on hi haurà una hora més d’anglès que de català i castellà.

També s’aposta per la segona llengua estrangera, que serà d’oferta obligatòria a 2n, 3r, 4r d’ ESO i en tot el Batxillerat, però de lliure elecció.

Tot i que els detalls es coneixeran demà, des del Govern asseguren que han “intentat mitigar”, en la mesura del possible, els efectes de la LOMQE en les matèries de Música, Filosofia, Plàstica i Tecnologia “ampliant la disposició d’aquestes als diferents cursos”. Per exemple, Tecnologia, Música i Educació Plàstica s’oferiran a tots els cursos de la etapa de l’ESO. Actualment, es poden cursar a tres dels quatre cursos de l’etapa.

Filosofia és obligatòria a primer de Batxillerat i troncal d’opció i específica a segon de Batxillerat i quart d’ ESO. Cal esmentar que el professorat de Filosofia podrà impartir, de manera preferent, la matèria específica de Valors Ètics, que s’ofereix a tots els cursos de l’ESO.

D'altra banda, els centres podran disposar de 3 hores setmanals per curs de lliure disposició, que es podran utilitzar en funció de les seves necessitats o de les característiques de l’alumnat. Així mateix, els centres disposaran de “l’autonomia suficient per elaborar els seus propis itineraris”, tant a l’ESO com a Batxillerat, ha dit Cerdà.

Els representants de la Conselleria es reuniran demà amb els directors de centres escolars per explicar-los el projecte de decret i d’ordre que establiran i desenvoluparan els nous currículums. Posteriorment, el projecte de decret sortirà a informació pública, amb un termini de set dies per fer suggeriments, observacions i al·legacions.

Les meses sectorials de l’Ensenyament Públic i de l’Ensenyament privat concertat també seran informades, igual que el Consell Escolar de les Illes Balears, que ha d’emetre un informe. Al mateix temps, el projecte s’ha de remetre a l’Institut Balear de la Dona perquè informi sobre l’impacte de gènere.

Una vegada arribin els dictàmens del Consell Escolar i de l’Institut de la Dona, es passaran als serveis jurídics de la Conselleria i al Consell Consultiu. El projecte ha de ser aprovat pel Consell de Govern, i finalment publicat en el BOIB, que Educació preveu que sigui el mes de maig.

stats