Vidal: “Aquesta decisió pretén recentralitzar i llevar competències pròpies de les comunitats autònomes com és la de la protecció del medi ambient”

Des de la Conselleria de Medi Ambient critiquen que el govern de l’Estat hagi impugnat la Llei d’avaluació d’impacte ambiental

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i el president de la Comissió de Medi Ambient, Antoni Alorda, han valorat aquest dilluns en roda de premsa la impugnació de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental per part del govern estatal. Vidal ha defensat la decisió de mantenir el redactat actual dels quatre articles impugnats i ha criticat durament l’Estat per dur-los al Tribunal Constitucional.

“Aquesta decisió pretén recentralitzar i llevar competències pròpies de les comunitats autònomes, com la de la protecció del medi ambient”, ha denunciat el conseller, qui ha recordat que aposten per procediments d’avaluació d’impacte ambiental “garantistes, que avaluïn els projectes i protegeixin el medi ambient”.

Vicenç també ha acusat l’Estat de voler burocratitzar els procediments amb la impugnació de l’ article 9.4, que pretenia simplificar els tràmits dels projectes clarament conservacionistes, com ara els catàlegs de patrimoni o les desclassificacions de sòl urbà a rústic, i eximir-los del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. “Entenem que s'havia d'ajudar aquells ajuntaments que apliquen mesures ambientalment positives de reducció de càrrega de població o de reducció de consum del territori i agilitzar els tràmits. L’Estat no ho ha entès així i ha recorregut contra una pràctica que en aquesta comunitat autònoma s’està aplicant des del 2009”, ha assegurat Vidal. Per la seva banda, Antoni Alorda ha recordat que el Partit Popular de les Balears va esmenar la llei per ampliar la llista d’excepcions durant la tramitació parlamentària “i ara ho impugna, mantenint un doble discurs diferent aquí i a Madrid”.

Quant als articles 26 i 28, Vidal considera que la impugnació respon a la “voluntat centralitzadora” de l'Estat. En el cas del 26.2, l'article declarava “nuls de ple dret” els projectes que puguin afectar les Balears en cas que l'Estat no els sotmeti a consulta, un exemple dels quals serien les prospeccions petrolieres. “L'Estat no vol empoderar les comunitats autònomes i no es compromet a fer les consultes”, ha assegurat Vidal. Actualment la llei estatal estableix que els projectes de l’Estat no s’han de sotmetre a avaluació autonòmica però que s’ha de consultar a les comunitats, tot i que no especifica què passa si no ho fa. En la llei autonòmica s'establia que, si no es feia la consulta, el procediment es declarava nul.

Pel que fa a l’article 28, sobre les actuacions prèvies sobre afecció o no al medi ambient en espais de la Xarxa Natura 2000, Vidal considera que en qualsevol projecte que es dugui a terme dins aquest espai, sigui qui sigui el promotor, és la comunitat autònoma, “com a responsable davant Europa, qui ha de determinar si té afeccions o no”. L'Estat entén, però, que en els projectes que són competència seva, com per exemple l' ampliació del port d'Alcúdia, l'avaluació d'impacte mediambiental, l'ha de dur a terme el Ministeri i no els tècnics de la Conselleria de Medi Ambient.

El darrer article que l’Estat ha impugnat de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental és el 33.1, de legalització, que recull que abans de sancionar amb el tancament si no hi ha avaluació d’impacte ambiental es doni l’oportunitat de legalitzar l’activitat, sense perjudici que, mentre es tramita, l’activitat esmentada estigui clausurada. Tot i això, l’Estat considera que aquesta mesura pot comportar una protecció del medi ambient inferior a la que estableix la normativa espanyola, encara que preveu recollir-la en la modificació de la llei estatal.

Alorda ha destacat que les mesures ara impugnades “han estat valorades positivament per les comunitats autònomes i pels tècnics del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, fins i tot en congressos i assemblees d’abast estatal”. D'altra banda, e l conseller Vicenç Vidal ha avançat que es presentarà el recurs una vegada que el Tribunal Constitucional hagi valorat la impugnació i que, mentrestant, es farà feina en l’àmbit polític perquè la nova Llei estatal d’avaluació d’impacte ambiental reculli les especificitats de les Illes Balears.

Conciliació

El mes de desembre passat l’Estat va convidar les Illes Balears a conciliar la llei aprovada el juliol del 2016 al Parlament, en vigor des de l’agost. Alorda ha explicat que s'han acceptat tres acords interpretatius per evitar la impugnació de l’Estat. En primer lloc, la Conselleria ha admès la prioritat dels annexos de la llei estatal (els projectes que cal que se sotmetin a avaluació d’impacte ambiental), tot i que “lamenta que no s’hagin admès els llindars que proposava, com a mínim en els magatzems de gas o en els dragatges”, ha apuntat Alorda, ja que en la llei de l’Estat tots els magatzems de combustible, fins i tot els domèstics, s’han de sotmetre a una avaluació ambiental; en segon lloc, ha acceptat l’acord interpretatiu sobre l’accés per camins existents en zones d’exclusió que permet un accés controlat, com ara a zones com Cala Castell, i, finalment, ha acceptat que només pot regular les festes en embarcacions en aigües en les quals té jurisdicció. En aquest sentit, Alorda ha explicat que varen animar l'Estat que se sumàs a la regulació d'aquestes festes, “però no s'hi han compromès”.

EDICIÓ PAPER 24/10/2020

Consultar aquesta edició en PDF