EDUCACIÓ: CONFLICTE A LES AULES

La Defensora del Poble vol més informació sobre el TIL

“Suposa” que el procés d’implantació difícilment s’hagi pogut fer amb temps

La Defensora del Poble, Soledad Becerril, considera insuficients les explicacions que li ha remès la Conselleria d’Educació en resposta a la denúncia posada per la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Mallorca (FAPA) el mes d’agost passat. Per això, ha resolt que es torni a sol·licitar informació sobre les “adaptacions dels ensenyaments trilingües i de les mesures de suport que s’estiguin aplicant per posar el sistema (TIL) a l’abast dels alumnes que no l’han començat a cursar en els anys inicials de la seva escolarització i no disposar necessàriament de competències lingüístiques per rebre ensenyaments en una llengua estrangera”. Per FAPA, aquesta petició ve a demostrar que Educació no donà aquesta informació en l’informe enviat a la Defensora “perquè no s’han previst mesures de suport” als alumnes, tal com ja havia denunciat l’entitat. Asseguren que també demostren aquest fet els informes de l’Associació de Directors de Secundària de Mallorca (Adesma), que conclogué que el fracàs escolar en les assignatures no lingüístiques impartides en anglès a primer d’ESO ha augmentat el primer trimestre fins a un 30% respecte de la mateixa avaluació del curs anterior.

Sense temps

El poc marge de temps amb què els centres varen haver de redactar i aprovar els seus projectes lingüístics TIL és, també, un dels assumptes que la Defensora vol investigar amb més profunditat. En la carta remesa a Educació, fa esment a la “complexitat de la tramitació successiva d’aquests projectes (TIL), que són retornats als centres perquè siguin reelaborats, revisats posteriorment per la Inspecció Educativa i aprovats pel consell escolar, cosa que li permet suposar que el procés difícilment pot haver-se conclòs amb un marge de temps raonable perquè els centres sabessin el contingut amb què finalment s’aprovaria el projecte lingüístic”. Davant d’aquesta suposició, FAPA creu que la Defensora del Poble “comparteix” el parer de la comunitat educativa quan denuncià el “despropòsit” que implicava l’aplicació de projectes que no estaven aprovats a principi de curs.

Pel que fa al nombre de docents capacitats per impartir classes en anglès, la Defensora del Poble demana també al Govern balear més informació sobre “la suficiència per cobrir tots els llocs de feina docents” i “el nombre de centres en què no s’hagi pogut implantar el TIL per manca de professors qualificats”.

EDICIÓ PAPER 23/05/2020

Consultar aquesta edició en PDF