COMERÇ

Ajuntaments i consells avaluaran els accessos als centres comercials

La modificació de la llei preveu evitar nous col·lapses com el de FAN Mallorca Shopping

Tota nova gran superfície que es vulgui construir a les Balears haurà de presentar un informe favorable de l’ajuntament i el consell insular corresponent pel que fa a la seva incidència en les infraestructures i serveis públics. Aquests informes podran imposar l’adopció de mesures compensatòries sobre les externalitats negatives que generi la implantació o ampliació del projecte. Si les administracions ho creuen oportú, els promotors hauran de fer-se càrrec dels costos que generi la implantació o ampliació d’aquests establiments comercials.

La mesura pretén evitar nous col·lapses circulartoris, com els que provocà l’obertura del FAN Mallorca Shopping al barri del Coll d’en Rabassa, a Palma, i és una de les novetats més destacades de la reforma de Llei del comerç que, amb tota probabilitat, el Parlament prendrà en consideració aquest dimarts.

La iniciativa es tramita d’urgència atesa la petició que va fer, en aquest sentit, la comissió interinsular assessora de comerç de les Balears el dia 21 d’octubre, quan es va tancar l’acord per reduir, de 16 a 10, el nombre de dies festius d’obertura comercial. Es pretén, així, que les empreses es puguin preparar per a la nova norma abans que comenci el 2017, especialment pel que comporta en termes de fixació del calendari laboral.

El text arriba al Parlament amb el consens dels partits que subscrigueren els Acords pel Canvi i El Pi. La iniciativa la va dur, en primera instància, la formació regionalista davant la tardança del Govern. Fonts del partit admeten que hi va haver un cert empipament a la Conselleria de Treball, Indústria i Comerç per l’acceleració dels terminis, però, finalment, s’ha pogut arribar al ple amb el consens suficient.

Excepcions prop dels mercadets

El projecte de llei blinda l’acord assolit per reduir els festius d’obertura comercial, però introdueix alguna petita excepció. Així, disposaran de llibertat horària tots els comerços que quedin situats a menys de 300 metres de qualsevol mercadet o mercat de venda ambulant. Aquesta modificació, segons el text consensuat, “respon a la conveniència de donar cobertura a la demanda que es produeix amb l’afluència de persones existent al voltant d’aquests mercats i mercadets”.

A més, s’introdueixen modificacions en la regulació de les zones turístiques que exclouen els polígons industrials de les zones de gran afluència de visitants i, en tot cas, obliga els ajuntaments a justificar-ne la inclusió. També es reforça el paper de la comissió interinsular assessora de comerç, que tindrà la potestat de conèixer les propostes de declaració de zona de gran afluència turística abans de les seves resolucions.

Aquesta modificació es produeix al cap de dos anys de l’entrada en vigor de la llei. Els partits que l’avalen ho justifiquen per la necessitat d’adequar-ne alguns aspectes a la realitat del sector comercial, aconseguir un major equilibri entre tots els agents econòmics i reforçar la participació de les administracions públiques i els mateixos agents econòmics i socials implicats en el sector comercial per impulsar l’activitat comercial, en el si de la comissió interinsular assesora.

EDICIÓ PAPER 26/09/2020

Consultar aquesta edició en PDF