Societat 08/08/2023

Què han de fer les guarderies per poder ser gratuïtes?

El Consell de Mallorca desconeix quantes n'operen a l'illa exactament, però les xifra en "unes 150"

3 min
Un infant en una escoleta.

Palma2,5 metres quadrats per a nins de 0 a 1; 1,8 per als d'1 a 2 i 1,5 per als de 2 a 3 anys. Aquesta és la superfície mínima que fixa el reglament del Consell de Mallorca per autoritzar i regular les guarderies i que es puguin acollir a la gratuïtat de l'educació 0-3 que el Govern va anunciar que aplicarà a partir de setembre. Així les coses, tots els centres que es vulguin beneficiar de la mesura han de complir els requisits de l'IMAS.

El problema principal, però, és que des del Consell no saben exactament quantes guarderies operen a l'illa. "Calculam que unes 150, que atenen prop de 4.000 alumnes". "Com que fins ara no estaven regulades, només hi ha una xifra aproximada", asseguren fonts de l'organisme. Encara no n'hi ha un registre oficial finalizat. Ara per ara, amb el nou reglament, 31 guarderies sí que s'hi han registrat. Aquest és el pas indispensable perquè després el Consell les pugui autoritzar.

Cinc anys per fer els canvis

El reglament, publicat el 17 de maig al BOIB, fixa en tres mesos el temps que tenen les guarderies per comunicar la seva existència. No es pot esperar, per tant, que el pròxim 17 d'agost s'arribi a les 150 que el Consell creu que operen a Mallorca. Els centres que es registrin i no compleixin les condicions, disposen de cinc anys per demanar l'autorització i per fer les reformes i canvis necessaris.

Un altre dels requisits de l'IMAS és disposar d'un espai d'esbarjo no inferior als 65 metres quadrats, amb un mínim de 2 metres per nin. La il·luminació dels espais s'ha de fer de manera indirecta o amb difusors. Aquesta situació, exposa el reglament, es deu al fet que els "nins i nines passen molta estona estirats a terra". Un altre dels aspectes en els quals posa el focus és en la climatització. Les guarderies que vulguin ser autoritzades han de tenir sistemes per regular la temperatura a entre 20 i 21 graus a l'hivern, i entre 25 i 26 a l'estiu. A l'excusat, els vàters no poden tenir una altura de més de 25 centímetres, per facilitar la seva utilització per part dels nins i nines.

Professionals sense capacitació lingüística

Pel que fa a qüestions més organitzatives, el reglament és clar. A les unitats de 0-1 anys hi podrà haver màxim set infants per aula; a la d'1-2, 13; i a les de 2-3, 19. Ara bé, els centres també poden fer agrupacions heterogènies de nins i nines de diferents edats, sempre que la diferència entre el més jove i el més major no superi els dos anys. Un requisit curiós és que el Consell també preveu autoritzar els centres que no acceptin infants menors d'un any.

El document també incideix en la formació dels professionals, que hauran de tenir alguna de les següents titulacions. Però no tindran per què acreditar la seva capacitació lingüística, encara que es valorarà com a mèrit:

  • Tècnics superiors en Educació Infantil, o titulacions equivalents
  • Certificats de Professionalitat en Educació Infantil nivell 3
  • Mestres d'Educació Infantil

Cap usuari podrà restar en el centre més de vuit hores diàries, ni més de sis dies a la setmana. Qualsevol excepció, per causa laboral o de salut dels responsables legals, s'haurà de justificar, l'ha d'autoritzar la direcció i s'haurà de comunicar a l'IMAS. Tot plegat queda supeditat que en cap cas es perjudiqui el benestar del nin. Precisament, per garantir el seu correcte desenvolupament, es requereix establir un pla d'atenció que exposi els objectius educatius a assolir i els criteris i estratègies d'atenció a tots els infants.

Dues realitats contraposades

La gratuïtat de l'educació 0-3 a partir del curs vinent ha posat en el focus una situació coneguda, però fins ara no tractada ni solucionada. Per una banda, hi havia les escoletes públiques i de la Xarxa Complementària, que depenen de la Conselleria d'Educació i Universitats i que es beneficiaran directament de la gratuïtat. Tots elles tenen el reconeixement de centres educatius i estan sotmeses a uns requisits que fixa el Govern. Per l'altra, les conegudes com a guarderies, dependents dels consells insulars, identificades com a centres assistencials. El tema és que mentre que les dependents d'Educació estan regulades i han de complir uns requisits, les guarderies, fins l'any 2023, no han disposat d'un reglament. Han tingut, per tant, marge per actuar sense supervisió directa del Consell, segons confirmen fonts de l'organisme insular de Mallorca. "Només necessitaven una llicència d'activitat de l'ajuntament", afegeixen.

stats