Societat 01/10/2022

El pla Alomar de 1943

Gabriel Alomar Esteve fou l’arquitecte encarregat d’elaborar aquesta nova planificació per a la ciutat que ampliava l’Eixample del Pla Calvet

Palma XXI
2 min
Reproducció del Pla Alomar digitalitzada per Pilar Buendía.

PalmaEl 30 de març de 1940, l’Ajuntament de Palma convocà un concurs per a un pla complet d’urbanització de Palma, el qual havia de tenir dues parts: un projecte de reforma interior que resolgués l’adaptació del centre històric a les necessitats circulatòries i higièniques i una segona part consistent en un pla d’eixample perquè hi hagués un ordre urbanístic.

La revisió del pla de l’eixample fou delimitada per Alomar amb una línia “ideal”, que es defineix com el límit que separa la zona planificada de la zona agrícola, en què només es permetria l’edificabilitat del 4% dels solars i en cap cas es permetrien noves parcel·lacions. Dins de la zona de l’eixample es reglamentaren la zona industrial, zones verdes i camps d’esport. Les zones verdes les distribuí en un anell concèntric de ponent a llevant, amb el parc de Sant Magí, el parc de Can Canals i el parc de la Soledat. També s’ubicaren dues zones verdes a les zones limítrofes dels dos torrents.

El pla proposava la creació d’illetes amb una geometria quadrangular o rectangular i de major amplitud que les existents. Per això, eliminà els carrers oblics, convertint-los en perpendiculars, i en suprimí d’altres, de manera que s’aconseguí un traçat més rectilini. La part oest patí menys modificacions que l’est, pel fet que les zones de Son Armadams i Santa Catalina ja estaven planificades amb una quadrícula més regular.

La zona del Molinar, degradada i amb diverses instal·lacions industrials atretes per la facilitat d’abocar els residus a la mar, la reconvertí en una zona d’habitatges extensiva amb zones enjardinades. La zona del Jonquet la considerà una àrea propícia per crear una zona residencial i turística, amb hotels.

El pla Alomar es completà amb l’ordenació en zones d’edificació intensiva, on es reglamentaren les altures de les edificacions, i les zones extensives, on només es permetrien habitatges envoltats d’horts o jardins, amb un màxim d’edificabilitat del 25% (ubicades als barris de Son Armadams, la zona marítima de Ponent i El Amanecer).

stats