Societat 09/03/2024

"Mula i dona, garrot la fa bona": Deu dites masclistes de les Balears (afortunadament en desús)

Recollim expressions que feien servir els nostres padrins i repadrins i que no han superat la prova del temps

2 min
Una dona es troba en un pati tallant llenya amb una eina.

Palma"Mula i dona, garrot la fa bona". Aquesta expressió avui dia tan inapropiada i masclista era una dita comuna fa no tant de temps. L'ARA Balears ha parlat amb Bàrbara Sagrera Antich, autora del Corpus de fraseologia de les Illes Balears: classificació, descripció i contextualització. És una recopilació mastodòntica que recull més de 14.500 unitats fraseològiques (i les seves variants) de les Illes Balears. Oferim aquí un petit aplec d'expressions masclistes que els nostres padrins i repadrins feien servir. Aquestes dites són un recordatori lingüístic del paper que el patriarcat va atorgar a la dona fins fa relativament poc.

Dona rica

"A casa de dona rica, ella va a la processó i ell repica". Aquesta expressió, pròpia de Menorca, feia referència que en els matrimonis de dona rica amb home pobre, ella sempre volia comandar.

Gat vell

"A gat vell, rateta tendra". Aquesta frase feta se solia fer servir per referir-se als homes vells que solien voler casar-se amb dones joves. A Menorca, es feia servir la variant "a gat vell, rata jove" i també es deia com "a gat vell, ratolí tendre".

La garsa

"A la dona i a la garsa, el que diguis a la plaça". Vol dir que les dones solen repetir allò que han sentit, com les garses que aprenen a repetir allò que senten.

Llevant

"De llevant o de ponent, de la dona sies parent". Expressió trobada a les Balears, Catalunya i País Valencià que indica la conveniència de ser parent per part de la dona per tenir veu i vot dins de la família. També existeixen aquestes variants: "Benvolent o malvolent, de la dona siguis parent" o "allí on estiguis, parent de la dona sigues".

Donar fruit

"Arbre que floreix, pot donar fruit". El refrany que bé podria trobar-se en un recull de refranys d'arbres es feia servir per dir, d'una manera figurada que tota dona reglada pot infantar.

Dona morta

"Dolor de dona morta, dura fins a la porta", o també trobat com "dolor de dona morta, fins a la porta" suposa que la mort de la muller es plany molt poc temps.

Nana i petarrella

"Dona nana i petarrella, a cent anys sembla novella". Significa que les dones petites solen conservar-se d'aspecte més jove que les grans. La frase té diverses variants, amb matisos en el significat: "Dona nana petarrella, a cent anys serà novella". Aquesta versió s'utilitzava a Mallorca per referir-se a persones petites, que solen ser forçarrudes i viure més que les corpulentes. A Eivissa, existeix la versió: "Ovelleta petarrella, de cent anys pareix novella".

Coixera de ca

"En llàgrimes de dona i coixera de ca, no hi ha que fiar". Aquesta expressió fa una comparació entre la coixera dels cans, que moltes vegades és fingida i exagerada.

Ben casada

"La dona ben casada, no té sogra ni cunyada". Vol dir que una dona casada no sol ser feliç si té sogra o cunyades que visquin amb ella. D'aquesta manera s'ha registrat a Mallorca, Catalunya i País Valencià. A Menorca, però, s'ha registrat amb aquest gir: "Nora que no té sogra ni cunyada, es pot dir que no és casada".

El pop

"La dona i el pop, tots dos, ben ablanits, són millors". Aquesta expressió, en un sentit similar al de "mula i dona, garrot la fa bona", és pròpia de Mallorca i fa referència, de manera descarnada, al fet que convé atupar la dona.

stats