Societat 14/03/2023

Els professors de l'ensenyament concertat cobraran el mateix que els de la pública

El nou acord marc de l'educació concertada se signarà el pròxim divendres 17 de març

ARA Balears
3 min
Mesa de l'Ensenyament Concertat

PalmaEls sindicats i patronals que integren la Mesa de l'Ensenyament han ratificat aquest dimarts per unanimitat el nou acord marc 2023-2027, de millora per a l'ensenyament privat concertat. La signatura tindrà lloc al Consolat de Mar aquest divendres, 17 de març.

Segons ha explicat el Govern en una nota de premsa, el conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, ha destacat els tres elements que considera més importants de l'acord. D'aquesta manera, ha assenyalat, en primer lloc, l'increment dels mòduls de funcionament de centres, que suposa un augment d'un 7,5% el 2023, per un import d'1,7 milions d'euros. En relació amb això, ha recordat que no s'havia incrementat aquest concepte des del 2008, "llevat d'un petit augment d'un 3,5% l'any passat", i que era "necessari fer-ho per adaptar-lo a l'increment de les despeses i a l'adequació al nivell de vida, i per a la supervivència dels centres".

Pel que fa al segon element, ha remarcat el procés d'equiparació dels treballadors, i el tercer és que a partir de l'acord s'obriran una sèrie de negociacions sobre jubilacions parcials, els centres d'atenció preferent, i altres punts que es preveu tractar la pròxima legislatura.

"Al final, l'important, tant de l'acord ratificat aquest dilluns amb la pública com el d'aquest dimarts amb la concertada, és afavorir l'alumnat. Amb aquest acord posam de manifest que, tot i que la nostra prioritat és l'ensenyament públic, consideram que la concertada és un servei públic, finançat amb doblers públics i que necessita una regulació", ha assenyalat March.

El conseller també ha subratllat que, a les Illes, la concertada representa un 28% de l'escolarització, i que el nou acord suposarà un increment d'aproximadament 18 milions d'euros entre el 2023 i el 2027.

D'altra banda, l'Executiu ha recordat que des del 2016 s'han signat altres acords, com ara els dos de jubilacions parcials, i la s'han incorporat altres millores com l'increment de la dotació bàsica de professorat d'atenció a la diversitat o l'assumpció, per part de l'Administració, de les indemnitzacions per acomiadament en determinats supòsits derivats de l'entrada en vigor de la reforma laboral.

La Conselleria també ha inclòs altres mesures que tinguin impacte en altres aspectes del sector, com la revisió dels mòduls d'altres despeses, completar la concertació de l'orientació educativa a les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària o el reconeixement de la consideració de centres d’atenció preferent de determinats centres privats concertats en funció de les característiques i necessitats del seu alumnat.

Les claus de l'acord

 • Es revisa el mòdul de despeses de funcionament dels centres a partir de gener de 2023 per garantir el compliment del principi de gratuïtat i assegurar la viabilitat econòmica dels centres.
 • Aplicació de l'equiparació retributiva amb el professorat de la pública, sense tenir en compte els conceptes retributius lligats a l'antiguitat, a partir de gener de 2023.
 • A partir de l'1 de setembre de 2023, l'activitat lectiva màxima setmanal del professorat dels nivells educatius de primer i segon cicle d'ESO, Formació Professional Bàsica, Mitjana i Superior i Batxillerat serà de 23 hores setmanals.
 • S'estableix el calendari de pagament del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat (sexennis), a partir del segon i fins al cinquè, amb inici del pagament del segon sexenni al setembre de 2023.
 • Negociació d'un acord de reducció progressiva de ràtios a partir del curs 2023-2024.
 • Negociació d'un acord de recol·locació del professorat de concertada que es pugui veure afectat per la reducció d'unitats
 • Paga extraordinària única d'antiguitat dels 25 anys, que es compensarà amb el cobrament dels sexennis.
 • S'iniciarà un estudi a partir del curs 2023-2024 per determinar el cost de funcionament per unitat concertada amb l'objectiu d'establir un finançament suficient per garantir la gratuïtat dels ensenyaments concertats.
 • Reconeixement com a centres d'atenció preferent de determinats centres privats concertats a partir del curs 2023-2024.
 • L'any 2023 es completarà la concertació de l'orientació a l'Educació Infantil i Primària.
 • A partir de gener de 2024 se signarà l'ampliació de l'acord de jubilacions parcials del professorat i s'iniciaran les negociacions per introduir noves millores que alleugereixin la càrrega lectiva i reconeguin la funció tutorial.
stats