Societat 06/08/2022

Mapa de Josef de Font de 1800

‘Pla de la Plaça de Palma amb la línia que demarca la distància a 1.500 vares de la Plaça’

Palma XXI
2 min
Mapa de Josef de Font, on es representen la ciutat emmurallada i els seus voltants a escala 1:7.200.

PalmaJosef de Font y Anguiano, tinent coronel d’Enginyers, nasqué a Orà el 1773 i fou destinat a Palma el 1794. Un dels detalls més característics d’aquest mapa és la representació de la línia que demarca la distància a 1.500 vares, és a dir, la delimitació de l’antiga zona de servitud militar coneguda com a “zona polèmica”. La vara va ser un temps una unitat de longitud molt emprada, tot i que la seva mida variava segons la zona. A Espanya la més emprada era la vara castellana o vara de Burgos, equivalent a tres peus, aproximadament 0,836 metres.

És interessant fer una comparativa d’aquest mapa amb un altre del mateix De Font de l’any 1801, en el qual, com si fos un negatiu d’aquest, es representen únicament els terrenys entre la murada i la línia de 1.500 vares, amb la ubicació dels edificis i molins que incomplien la llei.

En aquest Plano de la Plaza de Palma, l’enginyer De Font dibuixa la murada amb els seus baluards, que són identificats a la llegenda, així com els edificis singulars i els principals camins que porten a possessions, essent testimoni d’aquell temps amb una economia principalment agrícola. També dibuixa el torrent de la Riera i zones lliures dins murada, així com horts que posteriorment seran urbanitzats.

En la llegenda, tot i que amb algunes imprecisions, s’assenyalen topònims tant de la zona d’intramurs com d’altres de fora de la ciutat. Per exemple, el “Quartel nuebo”, que es refereix al quarter de la Llotja, construït el 1798 i enderrocat el 1879; i el “Coliseo”, que es tracta de la Casa de les Comèdies, inaugurada el 1667, al solar on avui encara es troba el teatre Principal. També es cartografien les nombroses caseries, hortes i edificis extramurs, com la Torre de Mesquida, Son Ventejol i el Huerto del Portichol, a la zona de Llevant.

stats