ENERGIA SOLAR I TERRITORI
Societat 06/07/2019

El Govern passa la pilota de la zonificació als consells

La normativa permet parcs fotovoltaics de menys de quatre hectàrees en sòl rústic per la via ràpida: sense declaració d’interès general ni estudi d’impacte ambiental ordinari

Carles Tudurí Borràs
3 min
El Govern passa la pilota de la zonificació als consells

PalmaLa normativa que regula el sector de les energies renovables a Balears deixa als consells i als ajuntaments la planificació territorial que determini les zones prioritàries per instal·lar-hi parcs fotovoltaics. De moment, però, els consells estan en procés de revisió del Pla director sectorial energètic per identificar aquestes zones, tot i que Menorca té la tasca més avançada, segons explica el director d’Energia i Canvi Climàtic del Govern anterior, Ferran Rosa. A més, els acords signats entre els partits d’esquerra per governar el Consell de Mallorca preveuen establir unes zones aptes per a la implantació d’energies renovables d’acord amb criteris d’integració paisatgística i de protecció del terriotri.

El pla sectorial sí que determina zones d’aptitud alta, mitjana i baixa en sòl rústic, com també àrees d’exclusió, on no poden instal·lar-se ni els parcs més petits llevat que tinguin declaració d’interès general. Els de més envergadura haurien de formar part d’un projecte de rehabilitació ambiental. Les zones humides, alzinars, el nucli de la Reserva de la Biosfera de Menorca i els espais naturals protegits se situen en aquesta categoria. A falta d’aquesta zonificació que han de decidir els consells, s’està tractant cas per cas a l’hora de decidir l’autorització per ubicar les instal·lacions de producció d’energies renovables.

La tramitació davant els consells és molt simple en el cas de parcs petits, els de manco de quatre hectàrees, fet que ha impulsat que la gran majoria de projectes siguin de petites dimensions per tal d’evitar la necessitat de la declaració d’interès general i la presentació d’un estudi d’impacte ambiental ordinari.

“Si és un projecte per davall de quatre hectàrees, des del Consell de Mallorca pràcticament no hi podem entrar a no ser que hi hagi problemes evidents, ja siguin de caràcter paisatgístic, de protecció d’elements patrimonials o d’infracció d’alguna normativa urbanística”, explica el director general de Territori de la institució, Miquel Vadell.

Aquest fet, que permet l’aprovació del projecte previ un informe del Consell, fa que la majoria de parcs fotovoltaics que s’impulsen siguin a través d’aquesta via. La tramitació necessita també la declaració d’utilitat pública del Govern, però la competència en temes territorials és del Consell i dels ajuntaments. “Hi ha casos -afegeix Vadell- en què aquest tipus d’instal·lacions estan prohibides pel planejament municipal, com ha passat a la Marina de Llucmajor. En aquest cas, el nostre informe ha de ser negatiu, perquè hi ha un instrument de planificació que prohibeix expressament aquests parcs”.

Consells, agents de canvi

Des del Govern es justifica l’autonomia dels consells i els ajuntaments per determinar la ubicació d’aquestes instal·lacions. “Consideram que els consells han de ser els agents de canvi. No diem ni on ni com han d’assolir l’objectiu que hem establert, que cada illa produeixi el 70% de l’energia de fonts renovables”, explica Rosa. Per impulsar aquest creixement, es permet instal·lar plaques a teulades, aparcaments, zones industrials i sòl rústic. Es considera que hi ha molt més territori apte del que es necessita; per tant, correspon als consells establir una adequada zonificació que en el futur estableixi els llocs preferents per ubicar aquests centres.

Mentrestant, la decisió es pren cas per cas, amb el perill que cada projecte pugui generar un conflicte o bé superar la tramitació de manera molt senzilla, sense entrar en possibles problemes de planificació territorial. Tot i que des del Govern s’espera que la futura zonificació dels consells estableixi punts prioritaris per ubicar aquests centres, el dia a dia obliga a acceptar projectes que arriben amb el compliment de tots els requisits. La idea seria que s’ubiquin a zones degradades, com pedreres abandonades, abocadors per restaurar i espais agrícoles en desús. En el cas de projectes de més envergadura en sòl rústic, la tramitació requereix la declaració de l’interès general que atorguen els consells i que obliga a presentar un estudi d’impacte mediambiental ordinari.

SUBVENCIONS

40 MILIONS DE L’ESTAT PER A PARCS I 2,8 MILIONS DEL GOVERN PER A PLAQUES D’AUTOCONSUM

Les subvencions dedicades a impulsar les energies renovables van en dues vies: una per la posada en marxa de parcs fotovoltaics i una altra per les instal·lacions d’autoconsum. Enguany l’Estat ha fet una convocatòria en exclusiva per a les Illes dotada amb 40 milions d’euros destinada a impulsar nous parcs per tal d’atenuar el retard de la Comunitat en la generació d’energia renovable. Per part seva, el Govern ha dedicat 2,8 milions d’euros en la seva darrera convocatòria d’ajudes per instal·lació de plaques, que s’ha ampliat amb un milió addicional. L’any passat la quantia total que es va posar a disposició dels ciutadans i empreses va ser d’1,4 milions.

stats