Societat 03/10/2022

El GOB denuncia que la nova construcció de l'hotel Formentor incompleix la normativa urbanística

L'entitat ecologista demana a l'Ajuntament de Pollença que aturi cautelarment les obres per revisar la legalitat de les llicències atorgades

Patrícia Segura
2 min
L'hotel Formentor, esbucat.

PalmaEl Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha assenyalat "l'incompliment urbanístic" en la demolició i la nova construcció de l'hotel Formentor, a Pollença. El desembre del 2020 ja va alertar que les parcel·les amb qualificació hotelera del sòl urbà de Formentor no tenien la condició de solar d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic vigent, el PGOU del 1990 i la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears (LUIB).

Dos anys després, l'organització ha explicat aquest dilluns que "ara s'ha vist que les intencions de demolició total i nova construcció de l'hotel Formentor s'han fet realitat, si bé inicialment es varen camuflar en uns projectes de suposada reforma". "Si inicialment s'hagués plantejat el projecte com una demolició total de l'edifici per a una nova construcció posterior, no es podria autoritzar per l'incompliment del planejament urbanístic”, precisen.

El GOB ha indicat que s'ha disfressat la cessió d'alguns terrenys a l'Ajuntament —suposadament propietat de l'hotel Formentor— "d'una aparença de legalitat mitjançant llicències de segregació" d'algunes finques i posterior recepció per l'Ajuntament en compliment de les cessions obligatòries previstes al PGOU. "Però la realitat és una altra de molt diferent ja que, sense l'aprovació prèvia del projecte de reparcel·lació de tot el sector, qualsevol cessió del propietari i recepció municipal només és un acte administratiu difícil de qualificar, però sense valor ni transcendència urbanística", indica l'organització.

Quatre parcel·les en una

Segons el GOB, "no es pot entendre com és que l'Ajuntament ha atorgat llicències perquè es construeixi un nou edifici hoteler en una zona així, qualificada de parcel·la única, però que, en canvi, prèviament no s'hagi exigit l'agrupació de les quatre parcel·les registrals existents en una de sola per poder complir amb la parcel·la mínima establerta al PGOU".

Per tant, el nou hotel es construeix en una propietat que "no reuneix la superfície mínima exigida, a més de no reunir les condicions de solar establertes per la llei". Per això, han recalcat que l'Ajuntament de Pollença hauria d'aturar cautelarment les obres de nova construcció "per revisar la legalitat de les llicències atorgades, en el sentit que incompleixen clarament" l'ordenament urbanístic del sòl urbà de Formentor.

stats