Societat 21/02/2024

El futur no és més paritari: Només un 6,1% dels estudiants del grau d'Educació Infantil són homes

Actualment, ells representen el 15,4% dels mestres de l'escola pública, mentre que ostenten el 25,9% de les direccions

3 min
Amb els exàmens d’admissió a Magisteri es pretén prestigiar les titulacions.

PalmaLa presència femenina als graus de la facultat d’Educació de la UIB és majoritària. Ara bé, la dada més impactant i que més correspondència té amb la realitat actual dels centres educatius de les Balears és que només un 6,1% (26 de 424) dels estudiants del grau d’Educació Infantil del curs 2023-2024 són homes. Malgrat tot, són els millors resultats dels darrers sis cursos, ja que el 2018-2019 es va registrar el valor més baix: ells foren el 2,8% dels 454 estudiants que van optar per aquesta titulació.

En el cas del grau d’Educació Primària, el percentatge augmenta substancialment, però així i tot queda molt per darrere del valor de dones: ells són el 29,5% (246 de 833). En aquest cas, el nombre d’homes també és el més alt del període estudiat, vinculat, però, al descens generalitzat d’alumnes, que se situen ara en 833 davant els 1.018, per exemple, del curs 2021-2022. Aquest fet fa que, en proporció, hi hagi més presència masculina.

Els joves que opten per fer el doble grau d’Educació Infantil i Primària són el 15,6% (21 de 134), enfront del 14,5% del curs precedent (el primer en què es va impartir aquesta titulació). En la mateixa línia, els homes que aspiren a ser pedagogs representen el 14,8% del total d’estudiants. Ells són 36 i elles, 207, valors semblants als dels períodes anteriors, en els quals les variacions d'alumnes són mínimes i no es poden atribuir a cap causa concreta. En el cas del grau d’Educació Social, es repeteix el mateix patró de superioritat numèrica femenina: les dones representen el 82,3% del total d’estudiants del grau.

En un context en el qual la presència masculina dins les escoles públiques representa el 15,4% del total de mestres, crida l’atenció que en la docència universitària dels graus d'Educació hi ha molta més paritat. Cal tenir present, en relació amb les xifres següents, els professors que imparteixen classes en les diferents titulacions de la facultat. Al grau d’Infantil, al curs 2022-2023 hi feien classe 24 homes, que representen el 42% del total de docents, que són 56. A Primària, són 71 de 152 (46,7%); al doble grau, 11 de 24 (45,83%). Per la seva banda, a Pedagogia hi feien classe 23 homes, que representen el 39,6% dels 58 professors que hi impartien classe, i a Treball Social ells eren el 41,37% del claustre (24 de 58).

Uns claustres amb àmplia majoria femenina

Actualment, el 84,6% dels docents de les escoles són dones (5.114) i els homes són només el 15,4% (930). L'escletxa entre uns i altres s'ha expandit en els darrers deu anys. I és que mentre que les mestres són un 18,87% més que llavors, el nombre d'homes docents ha crescut menys, un 7,7%. En el cas de Secundària (inclou IES i FP), també hi ha una majoria femenina. Elles són un 61,12% i ells, el 38,88. De nou, en la darrera dècada s'han incorporat més dones (41,31%) que homes (30,23%).Pel que fa als càrrecs directius, es produeix un biaix de gènere, perquè a Primària hi ha un 15,4% d'homes però un 25,92% de directors. A Secundària, la diferència és molt més gran: un 38,8% d'homes, però un 56,7% de directors. Per tant, en ambdós casos la representació femenina dins els claustres no té la seva traducció exacta en les posicions directives dels centres.

Sobre aquestes xifres, la directora de l’IES Portocristo, Xisca Bonet, considera que "hi té molt a veure com es veu la figura del director". "A vegades es pensa que la persona que assumeix el càrrec és aquell que té comandera, amb uns rols molt masculinitzats. Hauria de canviar la visió que tenim del lideratge, i entre el director com el cap pedagògic". Bonet també assenyala una realitat que crida l'atenció i és que, en molts dels casos en què l'home és el director, la dona assumeix el càrrec de cap d'estudis, "una posició més lligada al lideratge i a la gestió", diu.

stats