Societat 10/06/2024

Quins estudiants de la UIB tindran les matrícules gratuïtes?

A partir del curs que ve, Educació finançarà la dels estudiants que compleixin una sèrie de requisits econòmics i acadèmics

2 min
El campus de la UIB en una imatge d'arxiu.

PalmaEl curs 2024 - 2025 els estudiants que es matriculin per primera vegada a un grau de la UIB o dels centres adscrits podran tenir la primera matrícula gratuïta si tenen uns ingressos superiors a 14.818 euros anuals i més d'un cinc de mitjana en la nota d'accés a la universitat (PBAU+Batxillerat) o dels estudis que li hagin donat accés a la carrera. En el cas dels centres adscrits –Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa; Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, Escola Universitària ADEMA i Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears– es bonificarà únicament l'import equivalent a una matrícula de la UIB. La resta l'assumiran els interessats.

La Conselleria d'Educació destinarà dos milions d'euros a la gratuïtat, que s'aprovarà pròximament al Consell de Govern durant el mes de juliol perquè entri en vigor amb vista al setembre. La novetat serà que, a diferència de com es feia fins ara, els alumnes no hauran d'avançar els doblers i després recuperar-los, sinó que directament no els pagaran.

Els requisits econòmics

Els trams de renda dels beneficiaris s'han calculat per donar cobertura a partir del darrer import que cobreixen els tres trams de renda de les beques generals universitàries del Ministeri d'Educació. Tothom que hi forma part rep la beca, independentment del nombre de sol·licitants. Així, els llindars per accedir a la bonificació del Govern quedaran, en principi, de la manera següent en funció dels membres computables de la unitat familiar de l'estudiant:

  • Un membre computable.

Llindar 1: De 14.818 a 18.523 euros anuals.

Llindar 2: De 18.523 a 34.268 euros anuals.

Llindar 3: Més de 34.268 euros anuals.

  • Dos membres computables.

Llindar 1: De 25.293 a 31.916 euros anuals.

Llindar 2: De 31.616 a 58.490 euros anuals.

Llindar 3: Més de 58.490 euros anuals.

  • Tres membres computables.

Llindar 1: De 34.332 a 42.915 euros anuals.

Llindar 2: De 42.915 a 67.529 euros anuals.

Llindar 3: Més de 67.529 euros anuals.

  • Quatre membres computables.

Llindar 1: De 40.773 a 50.966 euros anuals.

Llindar 2: 50.966 a 73.970 euros anuals.

Llindar 3: Més de 73.970 euros anuals.

*Per cada membre de la unitat familiar extra se sumaran 5.000 euros anuals als imports del darrer llindar.

Requisits acadèmics dels nous estudiants

Els alumnes que formin part del llindar 1 hauran d'acreditar una nota mitjana de PBAU i Batxillerat (nota d'accés) igual o superior a cinc. En el cas dels alumnes que optin per altres vies, la qualificació a demostrar serà la mateixa. Els estudiants del tram 2 necessitaran un set o més i el del tres un vuit i mig, o més, de mitjana.

Educació també preveu la gratuïtat de les matrícules dels estudiants de segon curs i posteriors de grau, a més dels que facin màsters oficials o ensenyaments artístics superiors. En el cas dels que estiguin a altres cursos del grau, per accedir a la gratuïtat, la Conselleria tindrà en compte el percentatge de crèdits aprovats l'any anterior i la nota mitjana. Ambdós criteris variaran en funció de la branca d'estudis. Així, per exemple, els alumnes de titulacions de Ciències que formin part del llindar 1 necessitaran tenir un cinc de mitjana i més del 65% dels crèdits previs aprovats, mentre que els de Ciències Socials i Jurídiques requeriran la mateixa mitjana, però més del 90% dels crèdits aprovats.

stats