Societat 30/01/2024

Els directors, sobre el decret d'escolarització: "L'elecció de centre no està a l'abast de totes les famílies"

Asseguren que la tria lliure d'escola vulnera "el principi d'igualtat" i pot ser causa de "segregació entre l'alumnat"

3 min
Una aula buida del CEIP Joan Veny i Clar de Campos.

PalmaEl decret d'escolarització, que regularà l'elecció d'escola per part de les famílies, continua la tramitació d'urgència al Consell Escolar de les Illes Balears, d'on sortirà el febrer un informe preceptiu no vinculant, però que servirà a la Conselleria d'Educació per conèixer el pols de les associacions i entitats que hi estan representades. És el cas de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària de Mallorca (Adipma), que aplega prop de 100 centres educatius de l'illa i ha presentat 11 al·legacions que qüestionen apartats claus del text de la Conselleria.

El preàmbul de l'esborrany del decret assegura que "les Illes Balears són una de les comunitats amb més alumnes estrangers a gairebé tots els nivells educatius i, a causa de l'activitat turística generadora de riquesa, rep anualment milers de famílies de la resta de l'Estat i de l'estranger amb cultura, idioma i valors diferents, les quals han de tenir garantida l'escolarització dels seus fills amb els recursos humans i materials disponibles per a la seva òptima integració". Ara bé, els directors rebutgen de manera clara aquesta presentació: "No té raó de ser en el marc de la igualtat d'oportunitats. L'escola oferirà qualitat educativa a qualsevol alumne, independentment del seu origen o el motiu de la seva arribada. Això suposaria establir un criteri discriminatori per qualsevol condició o circumstància personal, econòmica o social", diuen.

Adipma qüestiona la lliure elecció de centre, un dels plantejaments més defensats pel Govern. L'entitat considera que vulnera el principi d'equitat i igualtat i la seva aplicació pot arribar a ser causa de segregació entre l'alumnat escolaritzat en aquesta comunitat. "Poder exercir el dret a la lliure elecció de centre no està a l'abast de totes les famílies. Les Illes tenen un percentatge de població que no disposa de recursos ni d'una situació laboral i familiar que possibiliti tenir accés a informació suficient per poder exercir aquest dret. A efectes més pràctics, hi ha famílies que no disposen de mitjans econòmics per poder escolaritzar els seus fills a centres allunyats del seu domicili o que requereixen unes condicions materials determinades", expliquen.

Un altre punt de l'esborrany estableix que l'escolarització de l'alumnat NESE (Necessitats Educatives de Suport Específic) "es farà de manera equilibrada i equitativa entre els centres sostinguts amb fons públics, vetllant perquè el nombre d'alumnes NESE no superi el 30% de l'alumnat total del centre ni excedeixi en un 10% la mitjana d'alumnes NESE de la resta de centres educatius de la seva zona d'escolarització". Envers aquest tema, els directors consideren que és difícil que es compleixi, perquè malgrat que s'estipula un nombre sostre, hi ha centres que tenen més alumnes NESE, que entren pels punts de germans al centre. "És necessari dotar de recursos suficients i personalitzats cada centre", demana Adipma.

El punt d'antic alumne podria decaure

La Conselleria d'Educació ha assegurat "estar oberta" a suprimir el punt d'antic alumne, amb l'objectiu de facilitar l'entesa amb totes les parts. Ara bé, mentre es resol la qüestió, els directors de Mallorca insisteixen que la mesura "suposa fer una discriminació i segregar dins les escoles, perquè facilita l'accés a unes famílies i a altres, no". "Per a un repartiment equitatiu de l'alumnat, el punt per antic alumne ha de desaparèixer", clamen. Per altra banda, asseguren que el punt per antic alumne entra en contradicció amb l'article 4, que fixa els requisits d'admissió i que diu: "Un alumne ha de ser admès en un centre educatiu sostingut totalment o parcialment amb fons públics quan compleixi els requisits d'edat i acadèmics exigits per l'ordenament jurídic vigent, i el centre disposi de places suficients, sense condicionar l'admissió a la pertinença a cap mena d'entitat ni a cap tipus d'aportació econòmica o personal (...)".

stats