Societat 11/04/2024

Consulta el calendari d'escolarització 2024-2025

El procés d'admissió d'Infantil, Primària, ESO i Educació Especial començarà dia 20 de maig. El de Batxillerat, dia 20 de juny

4 min
Una aula d'una escola catalana, en una imatge d'arxiu

PalmaLa Conselleria d’Educació i Universitats ha publicat aquest dijous al BOIB les resolucions respecte dels processos d’adscripció, admissió i matriculació a totes les etapes educatives, en els quals es potencia la tramitació de manera totalment telemàtica en tots els cicles educatius, inclosos els processos fora de termini. El procés d'admissió d'Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial començarà dia 20 de maig, amb la presentació de les sol·licituds.

La Direcció General de Planificació i Gestió Educatives es farà càrrec del procés d’escolarització per al primer cicle d’Educació Infantil (de 0 a 3 anys), que fins ara depenia de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI). Com a novetat, s’ha apostat per la creació d’un llistat de les places vacants que s’actualitzarà de manera setmanal durant tot el curs perquè les famílies coneguin les places disponibles als seus municipis.

De la mateixa manera que a la resta de cicles educatius, el procés d’escolarització del primer cicle d’infantil (de 0 a 3 anys) es podrà fer de manera telemàtica i Educació donarà suport tècnic tant a les famílies com als centres. Les famílies que ho desitgin també podran fer les reclamacions als llistats provisionals de manera telemàtica.

Dates clau fins a ESO

El procés d’admissió de 0 a 3 anys estarà obert del 22 d’abril al 3 de maig i com a requisits s’estableix que l’infant hagi nascut en el moment de formalitzar la sol·licitud d’admissió i que tingui un mínim de 16 setmanes en el moment d’incorporar-se al centre educatiu. Les famílies d'alumnes de segon cicle d'Infantil (a partir de tres anys), Primària, ESO i Educació Especial que participin en el procés d'admissió hauran d'entregar la seva sol·licitud de plaça entre el 20 i el 28 de maig. Les puntuacions provisionals es coneixeran el 12 de juny. A continuació, les famílies tindran entre el 13 de juny i 17 per presentar les reclamacions. Serà dia 21 de juny quan Educació publiqui les llistes definitives. A partir d'aquí, els alumnes es podran matricular entre el 24 de juny i el 28 de juny

Pel que fa a la previsió de matrícula dels alumnes que s’incorporen al sistema educatiu als 3 anys (4t d’Educació Infantil), la Conselleria treballa amb les xifres de naixements de l’any 2021 que consten al padró i que, aproximadament, són uns 9.900 infants. Segons les dades dels darrers anys, un 90% dels infants de 3 anys es matricularan enguany.

Batxillerat, en acabar el curs

El procés d'admissió a Batxillerat començarà el 20 de juny (just a punt d'acabar el curs actual), amb la presentació de la sol·licitud que s'allargarà fins al 26 de juny. La puntuació provisional se sabrà dia 4 de juliol. Les reclamacions s'hauran de presentar entre dia 5 de juliol i dia 9, a l'espera que dia 15 la Conselleria publiqui les llistes definitives. El procés de matrícula serà entre dia 16 de juliol i dia 18.

Calendari d'escolarització 2024.

Els criteris d'assignació de places

Una vegada entregada la sol·licitud, cada alumne rebrà una baremació per criteris prioritaris en funció de la seva situació familiar, residencial o econòmica, entre d’altres. Així, es poden obtenir 5,5 punts per tenir un germà matriculat al centre de preferència. Si es té més d’un germà, els posteriors només atorgaran 4 punts cadascun. Com a màxim, se’n poden obtenir 16, per aquest concepte. Si el domicili familiar o el lloc de treball del pare o la mare estan dins la zona on s’ubica el centre es podran aconseguir fins a 5,5 punts.

Pel que fa als criteris complementaris, s’hi inclou ser família nombrosa. En aquest cas, es donen dos punts si es de caràcter especial i un punt si és de caràcter general. Ens alumnes nascuts en part múltiple també rebran un punt, el mateix que obtindran les famílies monoparentals o els alumnes en situació d’acollida. També puntua ser víctima de violència de gènere, terrorisme, les malalties cròniques o les famílies en risc d'exclusió social. Un altre dels criteris inclosos és que els alumnes hagin estat escolaritzats en escoletes públiques o escoletes autoritzades (xarxa complementària), una situació per la qual els centres podran atorgar un punt o fracció de punt. Enguany, Educació encara no ha pogut incorporar el punt d’antic alumne, a causa que la modificació del Decret d’escolarització amb les esmenes del Consell Consultiu no ha arribat a temps. Aquesta, mesura, però, no era compartida per la comunitat educativa de l’escola pública.

A Palma, la Conselleria d'Educació ha reduït les zones escolars de vuit a tres, com a pas intermedi fins a arribar a la zona escolar única, que previsiblement s'implantarà el curs 2025-2026. A continuació, es pot consultar quins centres queden dins cada nova delimitació:

Procés d'adscripció

Pel que fa al procés d'adscripció, està destinat als alumnes de 6è d'Infantil, 6è de Primària i 4t d'ESO que han de continuar els seus estudis a altres centres, atès que el seu centre no ofereix l'etapa posterior. La presentació de les sol·licituds es farà entre el 22 i el 24 d'abril en totes les etapes (Primària, Educació Especial, ESO i Batxillerat). Les puntuacions provisionals es coneixeran el 10 de maig, i les reclamacions a aquestes s'hauran de presentar entre el 13 i el 15 de maig. Les definitives es publicaran dia 22 de maig. La matrícula es farà, això sí, en períodes diferents. En el cas de Primària i Educació Especial, entre el 24 de juny i el 28 de juny. A ESO, entre el 26 de juny i el 5 de juliol, i a Batxillerat, entre el 16 i el 18 de juliol.

En el procés d'adscripció només hi han de participar els alumnes que participin en una adscripció múltiple. És a dir, els que entre els centres disponibles puguin establir un ordre de preferència. En el cas d'adscripcions directes, no caldrà fer res, atès que ho tramitarà d'ofici l'Administració.

stats