Societat 08/06/2022

Les Balears ja tenen Observatori per a la Igualtat

El Govern ha acordat constituir un grup de feina per analitzar la bretxa salarial a les Illes Balears

ARA Balears
2 min
El Govern constitueix el primer Observatori per a la Igualtat de les Illes Balears per continuar sent referents en polítiques feministes

PalmaLes Illes Balears tenen, a partir d'aquest dimecres, el primer Observatori per a la Igualtat en la història de l'Arxipèlag. Aquest òrgan s'encarregarà de cercar, analitzar i difondre informació sobre l’evolució dels indicadors, desglossats per illes, d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears, que serveixin per fer propostes de noves polítiques adreçades a canviar i millorar la situació de les dones en els diferents àmbits.

A més, l'Executiu ha informat que durant la reunió s'ha acordat, també, constituir un grup de feina per analitzar la bretxa salarial a les Illes Balears. En aquest sentit, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha recordat que "segons les darreres dades disponibles, les Illes Balears tenim la segona bretxa salarial més baixa del país, però no ens conformam, per la qual cosa l’objectiu d’aquest grup de feina serà fer una fotografia exacta de la situació actual dels salaris de les dones i les diferències respecte dels homes, per tal de proposar mesures a partir de la situació que tinguem".

Segons han detallat el Govern, a través d'un comunicat, la tasca de l’Observatori prioritzarà les àrees de la violència masclista, la situació laboral, la imatge pública de les dones i l’àmbit educatiu i de salut, com també el foment de la figura de l’agent d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en els àmbits públics i privats.

En aquest sentit, el Govern ha explicat que les funcions de l'Observatori per a la Igualtat seran proposar un sistema d’indicadors per prendre coneixement de manera actualitzada de l’evolució de les desigualtats entre homes i dones i la violència masclista, i per fer-ne el seguiment i l’avaluació, analitzar l’evolució i els motius de la persistència de les desigualtats entre sexes i sexualitats i la violència masclista, i identificar els obstacles per a la igualtat efectiva entre dones i homes, promoure l’elaboració d’estudis, informes tècnics i avaluacions comparables, i recopilar i donar a conèixer informes elaborats per les universitats, institucions, organitzacions, corporacions i entitats de la societat civil i fer el seguiment de la imatge i dels estereotips de les dones i de la banalització de la violència masclista en els mitjans de comunicació, Internet i les xarxes socials, en col·laboració amb els organismes competents en la matèria.

A més, també està previst que es duguin a terme tasques per analitzar la informació sobre les desigualtats entre dones i homes tant en l’àmbit autonòmic i estatal com en l’europeu o l’internacional, promoure la transferència del coneixement i el diàleg amb altres observatoris, institucions o organismes competents en la matèria en l’àmbit local i internacional, i incentivar trobades presencials o espais de relació digitals entre professionals i persones expertes en matèria d’igualtat de dones i homes i violència masclista, proposar al Govern les actuacions que consideri pertinents per corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista a les Illes Balears i analitzar l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de les Illes Balears sobre la igualtat de gènere i trametre les conclusions d’aquesta anàlisi al Govern perquè es tinguin en compte en els processos de transparència i rendició de comptes.

stats