El Govern recupera el decret sobre el català a l'administració pública eliminat per Bauzá

Es torna així al marc legal de 2012 que s'havia mantingut durant 22 anys

El Consell de Govern ha recuperar aquest divendres bona part del decret sobre l’ús de les llengües oficials en l’administració de la Comunitat Autònoma que el govern de José Ramón Bauzà va eliminar durant la passada legislatura. Amb el nou decret aprovat es pretén  "completar l’ordenació jurídica de les llengües oficials en l’àmbit de l’administració de la Comunitat Autònoma", expliquen des del Govern.

Les mesures que incorpora aquest text són en bona part les que ja recollia el Decret de 1990, que va estar vigent durant 22 anys i que va ser derogat en l’anterior legislatura. "Per tant, amb l’aprovació d’aquest nou decret culmina la recuperació del marc legal anterior a 2012, en sintonia amb l’esperit dels Acords pel Canvi", destaca l'executiu balear.

Aquest decret té com a objecte regular els usos institucionals i administratius de la llengua catalana i de la castellana. Aquests usos han de respondre als principis de foment i normalització de l’ús de la llengua catalana que es desprenen del mandat estatutari i que actualment continuen sent necessaris.

El decret també cerca garantir el dret dels ciutadans a triar qualsevol de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma en la seva relació amb l’administració i, en general, els drets lingüístics sigui quina sigui la llengua oficial escollida. A més, també es pretén assegurar la utilització d’un model lingüístic de qualitat.

Ara bé, expliquen des del Govern, el decret que s’ha aprovat avui ha de respondre a la realitat de la societat i de l’administració del segle XXI i, per tant, incorpora una sèrie de novetats, que tenen a veure principalment amb la implantació de l’administració electrònica i el desenvolupament de les comunicacions mitjançant internet i les xarxes socials.

Tots els usos i les mesures que inclou el decret estan establerts amb ple respecte als drets lingüístics dels ciutadans, els quals tenen dret a ser atesos per l’administració en la llengua oficial que triïn.  Aquest text reglamentari consta d’un extens preàmbul, 32 articles (dividits en 7 capítols), 8 disposicions addicionals, 1 disposició transitòria única, 1 disposició derogatòria i 2 disposicions finals.

El decret, que és fruit d’un intens i llarg procés d’anàlisi i de reflexió i està d’acord amb les observacions del Consell Consultiu, entrarà en vigor, excepte les disposicions previstes en l’article 24, l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears .

EDICIÓ PAPER 18/01/2020

Consultar aquesta edició en PDF