EXPEDIENTS
Portada 22/01/2015

Els serveis jurídics d'Educació avisaren que els directors podien votar contra el TIL

Un informe jurídic encarregat per Joana Maria Camps el mes de juny posa de manifest que la consellera en tenia coneixement, malgrat que no tancà els expedients disciplinaris oberts

Mercè Pinya
2 min
Els tres directors de Maó expedientats l'estiu de 2013. DAVID ARQUIMBAU

PalmaLa Conselleria d'Educació tenia coneixement que els directors dels centres públics poden votar en contra del TIL. Això posa de manifest un informe jurídic amb data del 9 de juny del 2014 encarregat per qui era aleshores consellera d'Educació, Joana Maria Camps, als serveis jurídics de la Conselleria d'Educació amb relació al desenvolupament de les deliberacions del claustre i la possibilitat d'abstenció dels seus membres sobre l'aprovació dels projectes de Tractament Integrat de Llengües en els centres públics. Era just abans de final de curs, quan les escoles i els instituts feien feina contra rellotge per aprovar abans del 15 de juny els projectes TIL per al curs actual.

Els serveis jurídics de la Conselleria d'Educació adverteixen que, en el seu vot, un membre del claustre –entre els quals es troben els directors, tot i que no diferencia entre docents i directors– "pot fer constar per què vota a favor o en contra de l'aprovació del projecte TIL del centre", donant per entès que no hi ha cap obligació de votar-hi a favor, com s'interpretà des de la Conselleria pel que fa als expedients disciplinaris dels tres directors de Maó. Rafel Andreu, Jaume Bonet i Margalida Seguí foren expedientats amb una "falta molt greu" per haver votat en contra del projecte TIL en el consell escolar dels seus respectius centres l'1 d'agost del 2013. Concretament, segons figurava en els motius per a la imputació dels docents –que, recordem-ho, foren canviats després de 3 mesos–, "aquesta conducta [votar contra del PTIL] suposa una manca d'obediència deguda al personal jeràrquicament superior i a les autoritats", com també "votar en contra d'un projecte ajustat a la legalitat vigent". Va haver de passar més d'un any perquè els expedients es tancassin, després de la renúncia de Joana Maria Camps.

No només això, sinó que també especifiquen que "els membres del claustre poden salvar la seva responsabilitat mitjançant la manifestació del seu sentit del vot, o de la pròpia votació, en la seva orientació d'abstenció o de vot contrari a la proposta realitzada". Això significa que els membres del claustre de professors no estan obligats a motivar el seu vot, sinó que tenen dret a fer-ho. Així, "fent constar que hi ha motius concrets per al seu vot en contra de l'aprovació del PTIL i que, si s'esmenen, en una propera votació votaria a favor, quedaria salvada la seva responsabilitat en el cas que la Conselleria d'Educació iniciàs un procediment d'exigència de responsabilitats disciplinàries als funcionaris per la no aprovació del PTIL –com va ocórrer a l'inici del curs escolar 2013-14–", explicita la tècnica redactora de l'informe, en clara al·lusió als expedients disciplinaris oberts als tres directors de Maó.

stats