Territori
Política 25/04/2024

El Consell de Mallorca ja va mesurar la pressió turística per zones com vol tornar a fer el Govern

El Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) va combinar dades de capacitat amb sistemes tecnològics per cartografiar la situació amb detall

3 min
Mapa elaborat a partir de la pujada de fotografies dels turistes.

PalmaEl Consell de Mallorca ja va establir la pressió turística que pateixen les zones de l'illa amb un nivell de detall exhaustiu, gràcies a la combinació d'informació oficial com les places, la població i la capacitat total, i també una sèrie d'indicadors d'activitat dels visitants. La resta de consells també ho varen fer, encara que amb sistemes diferents. Aquests estudis es varen fer a conseqüència de la implantació dels plans d'intervenció en àmbits turístics (PIAT).

Així es pot comprovar a la memòria del PIAT de Mallorca, que es va encarregar a empreses especialitzades en gestió territorial, com GAAT. Entre els documents hi ha la ràtio de pressió turística que pateix la població i s'estableix una relació entre la capacitat d'allotjament reglat i el nombre d'habitants a cada zona. El mapa, com es pot comprovar al grafisme que acompanya aquesta informació, fixa un color vermell intens a les zones amb un nombre més gran de places, com la Platja de Palma, la costa de Calvià, i el litoral d'Alcúdia i de Santa Margalida, a més de les costes del Llevant.

Mapa elaborat per l'equip redactor del PIAT.

Però no només es va treballar a partir de dades de població i capacitat turística, sinó que l'estudi va incorporar també una mesura de la intensitat d'ús de cada zona per part dels visitants. Aquesta recopilació d'informació es va fer a partir de la pujada de fotografies per part dels turistes a la plataforma Panoramio, que, en el moment d'elaborar-se el PIAT, era un dels grans contenidors en línia d'imatges –aquesta plataforma va ser adquirida per Google posteriorment.

El sistema emprat pels tècnics que varen elaborar el PIAT permet analitzar com és la intensitat d'ús de cada zona, amb colors cada vegada més intensos a mesura que hi ha més fotos en un mateix espai. Aquesta eina va evidenciar que la pressió es concentra a les zones amb una alta capacitat d'allotjament, amb un afegit important: la serra de Tramuntana, que suporta una gran concentració de visitants.

Ara que el Govern de Marga Prohens ha anunciat que estudiarà la pressió turística per zones, l'ARA Balears ha fet una consulta amb un tècnic que va participar en l'elaboració del PIAT. Tot i que ha demanat no ser identificat, aquest especialista considera que "és una feina que ja s'ha fet". "Els consells varen rebre l'encàrrec de regular intensitats i usos, i era imprescindible saber on hi ha pressió", ha dit.

Ara bé, han passat aproximadament vuit anys des que es va fer aquesta feina, és cert. "L'únic que ha passat és que la intensitat ha augmentat un poc. Basta mirar el nombre de turistes arribats, però els usos i les zones on van són els mateixos", ha afegit el tècnic respecte d'això.

'Numerus clausus'

A més de definir on i com es podia fer el lloguer vacacional, el PIAT va aportar un instrument per minvar la pressió humana que va resultar de gran interès entre els experts: el nombre de persones que poden acollir les platges verges. Per exemple, assenyala que a Cala Pilota (Manacor) només hi pot haver 53 persones a la vegada, mentre que al Coll Baix (Alcúdia) s'hi poden autoritzar fins a 387 persones de manera simultània.

La platja natural que té menys capacitat, segons el PIAT, és Cala Falcó (Calvià), on només hi pot haver 26 persones. Es tracta de dades de capacitat de càrrega que cap ajuntament ni autoritat ha fet complir mai. Per exemple, en un dia d'estiu a Cala Falcó hi pot haver quatre vegades més persones. Cal recordar que Costes ha aturat enguany el nou quiosquet de la cala, per incomplir la normativa.

L'especialista consultat lamenta que "hi ha molt estudi fet, molta memòria i molts documents, però el que no hi ha de moment són sistemes d'aplicació d'aquestes capacitats de càrrega litoral".

stats