El Govern posa pals a les rodes de l’especulació amb el Decret d’habitatge

Els socis del Pacte arriben a un acord pel que fa a la cessió de sòl públic a promotors privats: serà per 50 anys com a màxim

El Govern va aprovar divendres el Decret de mesures urgents en matèria d’habitatge, després de setmanes de negociacions entre el PSIB, d’una banda, i MÉS per Mallorca i Podem, de l’altra. Amb aquesta norma, no només s’accelerarà la construcció d’habitatge de protecció oficial (HPO), sinó que l’Executiu també posarà pals a les rodes de l’especulació immobiliària, ja que podrà ser comprador prioritari en totes les operacions entre grans tenidors amb immobles procedents d’execucions hipotecàries o amb inquilins. Pel que fa a la cessió de sòl públic a promotors privats, principal punt de desacord entre els socis del Pacte, finalment tindrà un límit de 50 anys -el PSIB volia que la cessió fos de 75 anys, i Podem i MÉS, que no superàs els 40 anys-. Però el text impulsat per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge de Marc Pons va molt més enllà.

Dret de tanteig i retracte

El Govern, comprador prioritari en les operacions entre grans tenidors

Gràcies al decret, el Govern podrà adquirir de manera preferent no només HPO en venda, sinó també sòl reservat a HPO. I serà el comprador prioritari en totes les operacions entre grans tenidors -que solen ser entitats bancàries i fons d’inversió- amb immobles procedents d’execucions hipotecàries, dació en pagament o amb inquilins. I tindrà aquest dret preferent pel mateix preu que pactin els grans tenidors en les operacions de compravenda.

Catàleg de sòls públics

Ajuntaments i consells els han de notificar en sis mesos

Ajuntaments i consells insulars tenen sis mesos per comunicar a la Conselleria de quin sòl públic disposen que sigui susceptible de destinar-se a habitatge, com també els seus projectes.

Sancions a infrahabitatges

De 3.000 a 30.000 euros per publicitar-los o comercialitzar-los

El Govern sancionarà tant la publicitat com la comercialització de cases que no compleixin unes condicions mínimes d’habitabilitat. La forquilla de les multes va dels 3.000 als 30.000 euros.

Aprovació de projectes

Si els ajuntaments no donen llicència en 2 mesos, el Govern pot donar el sus

Els projectes d’obra d’HPO pública podran ser aprovats pel Consell de Govern si els ajuntaments no donen llicència en un termini de 2 mesos.

Cessió de sòl públic

Mitjançant un concurs i per un temps màxim de 50 anys

El Govern podrà cedir solars a promotors privats per construir-hi habitatges durant un temps màxim de 50 anys, després del qual tornaran a ser públics. Aquesta cessió es farà mitjançant un concurs públic en el qual també es valorarà si els promotors redueixen el termini de gestió.

Oferir lloguer social

Els grans tenidors no podran desnonar sense donar una alternativa

En situacions de vulnerabilitat, els grans tenidors estaran obligats a oferir un lloguer social, que no pot superar el 30% dels ingressos dels afectats, abans d’iniciar un desnonament.

Desapareix l’HPO concertat

Tots seran de règim general, a un preu molt més assequible

Amb el decret desapareixerà el règim concertat, que permetia fer habitatges de protecció oficial a preus més alts -uns 3.000 euros el metre quadrat-. Els habitatges de protecció oficial seran de règim general, a un preu més assequible -no superior a 1.900 euros el metre quadrat-.

Llicència caducada

Es podran aprofitar edificacions a mig fer per disposar de més HPO

Edificacions que varen quedar a mig construir a causa de la crisi i que tenen la llicència caducada i inadequada amb l’actual planejament es podran acollir a una nova llicència. En aquest cas, tota la superfície que no s’adeqüi al planejament actual se cedirà a l’administració pública per fer HPO.

Col·legis professionals

Col·laboraran amb els ajuntaments per agilitar els tràmits

Els col·legis professionals col·laboraran amb els ajuntaments per agilitar la tramitació de les llicències urbanístiques. A més a més, els promotors podran tramitar l’autorització de Recursos Hídrics.

EDICIÓ PAPER 04/04/2020

Consultar aquesta edició en PDF