24/12/2022

És imprescindible que docents i famílies entenguin les avaluacions

2 min

Durant dècades han estat molts els experts, professors i representants de tots els àmbits de l’educació que han reclamat una revisió del model d’avaluació de les competències dels alumnes. L’examen que acabava amb una simple nota numèrica era considerat insuficient, injust i poc motivador. En el marc d’un canvi molt més profund, la nova Llei d’educació ( la LOMLOE) , ha posat en marxa uns criteris i fórmules que fan arribar a les famílies i als alumnes uns informes tan extensos com feixucs. Les matèries es declinen i han esdevingut llargs textos que detallen tots els aspectes que inclou l’assignatura, explicats de manera enrevessada. Tot plegat ha fet que els professors ara lliurin a les famílies uns informes sobre criteris i competències, i amb comentaris sobre el grau de compliment. Val a dir que alguns documents de notes que ha analitzat l’ARA Balears arriben a les 17 planes.

D’entrada, les famílies han expressat, amb raó, sorpresa per unes notes que no resulten senzilles d’entendre. Iaquest ja és un primer punt que han d’afrontar els poders públics: els pares han de poder saber quin és el nivell assolit pel seu fill, per acompanyar-lo i per fer-li costat en el procés educatiu. És difícil implicar-hi la família si ni tan sols pot tenir clara l’avaluació del seu fill. Per tant, caldrà estudiar amb detall la problemàtica i no excusar-se, com ha fet Educació, dient que no es poden canviar els criteris. Els criteris no es poden canviar, però sí la manera de fer arribar les notes als progenitors, especialment en consideració a aquells que no tenen una formació superior.

Però el problema no és només que les avaluacions no s’entenguin. El primer objectiu de qualsevol norma educativa, en aquest cas de la LOMLOE, ha de ser la millora del sistema i que els alumnes estiguin cada vegada més preparats. La pregunta que de moment no queda gens clara és si aquest model d’avaluació enforteix l’ensenyament i augmenta el nivell de competències dels alumnes. Perquè si el canvi que s’ha fet a l’avaluació amb la nova llei és passar d’un full de notes a un dossier ple de frases preelaborades amb uns graus d’assoliment que obliguen els professors a dedicar molt més temps a aquesta tasca, no s’haurà aconseguit l’objectiu desitjat. Per apujar el llistó de l’educació cal posar-hi més recursos, millorar la formació del professorat, l’especialització i, per damunt de tot, aprendre a motivar els alumnes adaptant models caducats als temps moderns i incorporant les tecnologies que, com va quedar clar durant la pandèmia, és una assignatura pendent.

stats