Les ILP a les Illes Balears, una eina de participació política

Article 15. Drets de participació 1. Tots els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a participar de manera individual o col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat...